Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9563
Title: ÖRGÜT İKLİMİNİN ÇALIŞANLARIN İŞ MOTİVASYONUNA ETKİSİ VE BUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Authors: ŞAHİN, Serpil
Keywords: : Örgüt İklimi
Motivasyon
Performans
İş Tatmini
Kamu Sağlık
Issue Date: 2021
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Örgüt iklimi, örgütün genel atmosferinin çalışanlar tarafından algılanmasını ifade eder. Örgüt ortamının çalışanlarda bıraktığı duygu ve düşünceler neticesinde, iş tatmini veya iş tatminsizliği kavramları ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma üç bölümden oluşmakta olup, çalışmanın birinci bölümünde; katılımcıların demografik özellikleri ile örgüt iklimi kavramı arasındaki ilişkinin tetkiki, çalışmanın ikinci bölümünde katılımcıların demografik özellikleri ile motivasyon kavramı arasındaki ilişkisinin tetkiki ve son bölümünde ise örgüt ikliminin motivasyona olan etkilerinin tetkik edilmesinden oluşmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/9563
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10421063.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.