Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9560
Title: TÜRKİYE’DE YABANCILARA ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM SETLERİNDE YER ALAN YAZMA ETKİNLİKLERİNİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ (B1 SEVİYESİ)
Authors: EROL, Gülsüm
Keywords: Dil Olarak Arapça Öğretimi
Yazma Becerisi
B1 Seviyesi
Yazma Etkinlikleri
Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni
Issue Date: 2021
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Köklü bir dil olan Arapçayı öğrenmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde de yabancı dil olarak Arapça öğretimi oldukça önemli bir yere sahiptir. Bütün yabancı dillerin öğretiminde olduğu gibi Arapça öğretiminde de okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört temel dil becerilerini geliştirmek temel hedeftir. Dört temel dil becerisinden en son gelişen ve kazanılması en zor olan beceri yazma becerisidir. Yabancı dil öğretiminde standart sağlayabilmek amacıyla AOBM (Avrupa Ortak Başvuru Metni) hazırlanmıştır. AOBM’de öğrenme alanları A1, A2, B1, B2, C1, C2 olarak seviyelendirilmiştir. Bu çalışmamızda ülkemizde ana dili Arapça olmayanlar için hazırlanmış ve kullanılan üç tane dil öğretim setinin (Silsiletü'l Lisan, Miftahu’l Arabiyye ve el-Arabiyye Beyne Yedeyk) B1 seviyesi ya da B1 seviyesinin muadili olan, orta seviye birinci kısım kitaplarında bulunan yazma etkinliklerinin AOBM’ye uygunluğu incelenmiştir
URI: http://hdl.handle.net/11547/9560
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10418229.pdf5.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.