Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9515
Title: YETİŞKİN BAĞLANMA BİÇİMLERİ İLE KİŞİLİK BOZUKLUKLARI SEMPTOM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Authors: OK, Tuba
Keywords: Bağlanma
Bağlanma Biçemleri
Kişilik Bozukluğu
Issue Date: 2021
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu çalışmanın amacı yetişkin bağlanma biçemlerinin kişilik bozukluklarıyla ilişkisini incelemektir. Araştırma İstanbul ilinde 388 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında demografik bilgi formu, Coolidge Axis II Inventory – Plus Türkçe Kısa Form ve Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Kaygı bağlılığı ve Kaçınma bağlılığı biçemleri ile Paranoid KB, Şizotipal KB, Şizoid KB, Antisosyal KB, Borderline KB, Histrionik KB, Narsistik KB, Obsesif Kompulsif KB, Çekingen KB ve Bağımlı KB arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Kaygı bağlılığı ve kaçınma bağlılığı kişilik bozukluklarını yordamaktadır
URI: http://hdl.handle.net/11547/9515
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10392817.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.