Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9236
Title: WOMEN ROLE AND THE EFFECTS OF PATRIARCHY IN THE PLAYS: A STREET CAR NAMED DESIRE, A DOLL'S HOUSE AND HEDDA GABLER
Authors: Deniz, Mahmut
Issue Date: 2015
Abstract: Kadınların temel insani haklarını tam anlamıyla yaşayamamaları geçmişten günümüze gelen önemli bir sosyal sorundur. Birçok usta yazarın kaleminden sorunun ciddiyeti defalarca farklı bakış açılarından değerlendirilimiştir, ancak soruna tam anlamıyla bir çözüm bulunamamıştır. Bu çalışmada daha çok kadınların geçmişten günümüze etkisini gösteren evlilk olgusu, kadın erkek arasında dogma haline gelmiş bir statü çekişmesi, kadınların erkeklerle eşitlik sağlayabilmek adına gösterdiği çabalar ve hatta dini etmenlerin bir çok kez olaya dahil olması işlenecektir. Bu sorunlar, Tennessee Williams'ın A Street Car Named Desire , Henrik Ibsen'in A Doll's House ve Hedda Gabler olmak üzere üç eserleri temel almakla beraber, Shakespeare'in belli başlı başyapıtlarından olan: The Tempest, Hamlet ve Romeo and Juliet gibi örneklerle desteklenecektir. Eserlerin içinde kadına karşı soyutlama, statü olarak erkeklerin aşağısında tutma durumları ve evlilik olguları işlenecektir. Çalışmamda, ata erkil toplumun esiri haline gelmiş, erkek üstünlüğünü bazen zorunlu olarak bazen de kayıtsız kabul eden kadın karakterler olan Blanche, Hedda ve Nora'nın yaşamlarını ele alınacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/9236
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10088618.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.