Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9231
Title: MESLEK LİSESİ VE ANADOLU LİSESİ ÖGRENCİLERİNİN BAŞARI VE BENLİK SAYGISININ KARŞILAŞTIRILMASI
Authors: ZEYBEK, MELEK
Keywords: akademik başarı
Başarı
benlik kavramı
benlik saygısı
Issue Date: 2016
Abstract: Başarı kavramı ve bu yönde her geçen gün artan baskı günümüz insanları üzerindeki en büyük sorunlardan birisidir. Bu baskı ve sorunlar küçük yaşlardan itibaren başlamakta ve gelecek nesilleri olumsuz etkilemektedir. Bu durumun ele alındığı hali hazırdaki araştırmanın birinci bölümünde kavramsal bir giriş yapılarak başarı ve akademik başarı kavramları ele alınmış ve akademik başarıyı etkileyen faktörlere detaylı şekilde değinilmiştir. Ayrıca, birinci bölümde benlik kavramına da değinilerek, bireyler üzerindeki etkilerinden ve benlik saygısının gelişiminden bahsedilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde literatür bazında bahsedilenler araştırma verilerinin sınaması yapılarak desteklenmiştir. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise elde edilen araştırma bulguları, gerçekleştirilen literatür taraması bağlamında gözden geçirilerek, çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11547/9231
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10117522.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.