Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9223
Title: BİR YEREL HİZMET OLARAK DENİZ SUYUNUN EVLERDE ve SANAYİDE KULLANIMI
Authors: BARAN, Mehmet Ali
Keywords: Yerel Yönetimler
Su
Deniz Suyunun Ayrıştırılması
Deniz Suyunun Doğrudan Kullanılması
Şehir Deniz Suyu Şebekesi
Issue Date: 2016
Abstract: Küresel ısınma ve diğer etkenlerle birlikte Dünya’da ve Türkiye de su sıkıntılarının gün geçtikçe artığı gözlenmektedir. Bu sıkıntılara alternatif olarak insanoğlu yeni arayışlar içinde her zaman olmuş ve olmaya da devam edecektir. Ancak, insanlığın bilinçsiz bir şekilde su tüketmesi ve kirletmesi doğanın ve insanların kendi kendilerine sonunu hazırladığının bir göstergesi olmaktadır. İnsanoğlu bu problemleri aşmak için deniz suyunu doğrudan kullanarak doğadaki tatlı su azalmalarını engellemek ve daha uzun vadede tatlı su ihtiyacını karşılaması gerekmektedir. Deniz suyunun doğrudan kullanılması ise gerekli yasal düzenlemeler, şehir ve mesken şebekelerinin düzenlenmesi küçük çaplı atık su arıtım tesislerinin yapılması gerekmekte olup geleceğimize daha temiz içme suyu ve daha fazla döngüsü olan kullanma suyu bırakmamız mümkündür. Çocuklarımızdan emanet aldığımız geleceğimize daha temiz, daha kullanılabilir, daha düzenli ve sistemli bir su geleceği bırakmış oluruz
URI: http://hdl.handle.net/11547/9223
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10111407.pdf2.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.