Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9002
Title: ULUSAL KÜLTÜRÜN ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI, İŞ PERFORMANSLARI, İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ANLAYIŞLARININ ARACILIK ROLÜ VE BİR ARAŞTIRMA
Authors: Gümüş, Ahmet
Keywords: Ulusal Kültür
Belirsizlikten Kaçınma
Örgütsel Adalet
Bağlılık
İş Performansı
İşten Ayrılma Niyeti
İşten Ayrılma Niyeti
Aracılık Etkisi
Bootstrapping Metodu
Issue Date: 2019
URI: http://hdl.handle.net/11547/9002
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10246010.pdf7.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.