Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8955
Title: TURKEY AND USA FOREIGN RELATIONS BETWEEN 2009 AND 2015
Authors: BİLEN, SEÇİL
Keywords: Amerika Birleşik Devletleri
Türkiye
Türk – Amerikan İlişkileri
Dış ilişkiler
Dış Politika.
Issue Date: 2015
Abstract: Bu tez çalışmasında tarihsel süreç göz önüne alınarak 2009-2015 yılları arası Türkiye ve ABD’nin dış ilişkileri üzerinde durulmuştur. İlk olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden başlayarak, 11 Eylül 2001 terör saldırıları ve sonrası döneme kadar olan uzun süreçte Türk-Amerikan ilişkileri incelenmiştir. Ardından 2009 yılında Barack Obama’nın ABD başkanı seçilmesiyle beraber Türkiye ve ABD arasında stratejik ortaklıktan, model ortaklığa geçiş süreci başlamıştır. Bu bağlamda bu tez çalışmasında Türkiye ve ABD dış ilişkilerinin şekillenme süreçleri ele alınmış, dış etkenlerin dış politikada ve ikili ilişkilerdeki yarattığı sorunlar, uzlaşı noktaları ve ayrışma noktaları ekseninde açıklanmaya çalışılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/8955
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10089483.pdf2.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.