Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8941
Title: COLONIZATION IN CHINUA ACHEBE’S NOVELS THINGS FALL APART AND NO LONGER AT EASE
Authors: Aziz, Sawza Sabah
Keywords: Kolonizasyon
İngiliz sömürgeciler
Kimlik
Gelenek
Clash
Tanıma
Issue Date: 2015
Abstract: Çoğu roman farklı kültürlerde de, gelenek ve göreneklerde büyük ilgi yaratır ve çoğu romanda iki farklı kültür arasında çatışmalar görürüz. Kolonizasyon, çağdaş edebiyat eleştirilerine ve kültür tarihine de büyük ölçüde konu olmuştur. Bu çalışma, Chinua Achebe'nin “Things Falls Apart” (1958)'e ve "No Longer at Ease" (1960) romanlarında yer alan çok kültürlülüğü ele alıyor. Chinua Achebe'nin romanları, modern Afrika edebiyatının gelişmekte olan ilkeleri için çok önemlidir. Afrika toplumunun hem yaşayan bir varlık oluşunu hem de tarihteki yerini romanlarında göstermiştir. Chinua Achebe ayrıca Afrika için nelerin önemli olduğunu ve yeniden canlanan değerlerinin toplumsal modellemesini de romanlarında bize yansıtmıştır. Bu araştırma beş bölümden oluşuyor. İlk bölümde, bu araştırmanın yapılmasının ardında yatan nedenlerin yer almasıyla beraber, bu alanda çalışma yapan yazarların ve uzmanların yaklaşımlarını ve tartışmalarını içeren edebiyat da işlenmektedir. İkinci bölümün üç kısmı mevcut; ilk kısım, Kolonizasyon anlamını ve nereden geldiği üzerinde duruyor. İkinci kısımda Kolonizasyon doğan ihtiyaç ve bu fikrin oluşumunda, sömürgeciliğin nasıl bir rol oynadığı yer alıyor. Çok kültürlülük, özdeşlik ile ilişkili bir konu olduğundan, üçüncü kısımda bu önemli konu işleniyor. Üçüncü bölümde, Chinua Achebe'nin romanı Things Fall Apart işlenmektedir. Bu bölüm de üç kısımdan meydana geliyor. Birinci kısımda, romandaki Kolonizasyon konusu işlenirken, ikinci kısımda ise sömürge ve sömürgeci konusu ele alınıyor. Üçüncü kısım, romandaki faşizmi inceliyor. Araştırmanın dördüncü bölümü, Achebe'nin diğer romanı No Longer at Ease'i ele alıyor. Diğer bölümlerde olduğu gibi, bu bölüm de üç kısımda inceleniyor. İlk kısım gelenek çarpışmalarına ışık tutarken, ikinci kısım ise kimlik çatışmalarına yer vermektedir. Bu bölümün son kısmı, romandaki "kendi kendini yok etme eğilimleri" üzerinde duruyor. Beşinci bölüm, araştırma sonuçlarını ve bulgularını özetliyor ve ardından bu araştırmayı yürütmemde bana yararlı olan kaynakları listeleyerek son buluyor.
URI: http://hdl.handle.net/11547/8941
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10092923.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.