Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8921
Title: SOSYAL MEDYANIN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞE ALIM SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ VE ETKİSİ: İSTANBUL AVRUPA BÖLGESİ PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Authors: YILMAZ, Pınar
Keywords: Sosyal medya
facebook
işe alım
linkedIN
Issue Date: 2015
Abstract: Teknolojik değişim, özellikle bilgi işlem teknolojisindeki değişimin kişisel ve iş yaşamına olan etkileri gün geçtikçe artmaktadır. İş yaşamında insan kaynakları yönetimi alanında da teknolojik gelişmelerin etkisi giderek artarken, bu etkinin yoğun yaşandığı alanlarından biri de sosyal medyadır. Sosyal medya olarak ifade edilen Facebook, Twitter, LinkedIN, Instagram, Google Plus gibi uygulamalar özellikle insan kaynakları yönetimi biriminin işe alım süreçlerini yeniden ele almalarını ve işe alım stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine neden olmuştur. Son yıllarda gerek dünya gerekse ülkemizin demografik yapısı yani nüfus içindeki çalışan yapısının giderek Y kuşağına doğru değişim yaşadığı bir gerçektir. Bu nedenle işletmeler ve beraberinde insan kaynakları yöneticileri ihtiyaç duyduğu doğru adayı bulabilmek amacıyla bu kuşağın yoğun olarak yer aldığı sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaktadır. Bu amaçla çalışmada hem sosyal medyanın önemi hem de sosyal medyanın insan kaynakları yönetiminde işe alım süreci üzerindeki rolü ve etkisi ortaya konulmaya çalışılmış ve yapılan araştırma ile konu ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/8921
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10108834.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.