Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8851
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSULEYMANLI, Vusal-
dc.date.accessioned2021-06-08T06:20:10Z-
dc.date.available2021-06-08T06:20:10Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/8851-
dc.description.abstract21. yüzyıla gelindiğinde artık her şey gibi savaşlar da evrim geçirmiş ve yeni biçimler almıştır. Değişen savaş kavramı artık disiplinlerarası bir nitelik taşımaktadır. Ulusal güvenlik ve stratejik istihbarat açısından çok kritik bir öneme sahip olan savaşların ortaya çıkmasının başlıca nedenlerinden biri de ekonomik güç mücadeleleridir. Aynı zamanda başlamış veya olması muhtemel savaşlara hazırlık için ve savaşın kusursuzca yönetilmesi için sağlam ve yeterli bir ekonomik güce gereksinim vardır. Orduların veya diğer silahlı kuvvetlerin yürüttükleri savaşların organize edilmesi ve desteklenmesi için iyi bir “savaş ekonomisi”ne sahip olunması gerektiği gibi; her türlü ekonomik tehditlere, tehlikelere, yetersizliklere, belirsizliklere, baskı ve saldırılara karşı hazırlıklı olmak ve savunmanı sağlayabilmek için de “ekonomik savaş”ın yapılandırılması gerekiyor. Klasik askeri bilimin bir parçası olan “savaş ekonomisi” ile modern istihbarat biliminin bir parçası olan “ekonomik savaş” bu noktada birleşmektedir. Çünkü ikisinin de sonuç hedefi ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak ve karşıya çıkabilecek her türlü stratejik belirsizlikler ile tehlikeleri engellemek ve önlemektir. Bu nedenle, savaş kavramının iki ana dalı olan “savaş ekonomisi” ile “ekonomik savaş” birbirleriyle karşılıklı sık ilişkidedir veya daha doğrusu birbirlerini bir kısır döngü içinde takip etmektedirler. Çalışmada savaş kavramının ve onun iki ana dalı olan “savaş ekonomisi” ile “ekonomik savaş”ın ne olduğu, neleri içerdiği, ne gibi özelliklerinin olduğu, neleri kapsadığı, ne gibi ortak ve farklı yönlerinin bulunduğu ve ne gibi öneme sahip olduğu ulusal güvenlik ve stratejik istihbarat açısından teorik olarak ele alınmış, araştırılmış ve incelenmiştir.tr_TR
dc.subjectEkonomitr_TR
dc.subjectSavaş, Savaş Ekonomisitr_TR
dc.subjectEkonomik Savaştr_TR
dc.subjectStratejik İstihbarattr_TR
dc.subjectUlusal Güvenliktr_TR
dc.titleULUSAL GÜVENLİK VE STRATEJİK İSTİHBARAT AÇISINDAN “SAVAŞ EKONOMİSİ VE EKONOMİK SAVAŞ”IN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10237743.pdf7.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.