Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8840
Title: IMPACT OF TV ADVERTISING ON CHILDREN’S FOOD CHOICES
Authors: TOUSI, Ayda SABAGHZADEH
Keywords: tüketici davranışları
satın alma kararları
çocuk tüketiciler
TV reklamlarının satın alma üzerine etkisi
TV reklamları
gıda reklamları
Issue Date: 2016
Abstract: Bu araştırma, TV reklamlarının, çocukların yemek seçimlerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Bu çalışma, televizyon reklamları, çocukların televizyon seyrederken gıda tüketimi ve televizyonda gördükleri ürünleri satın alma isteklerinin araştırılması üzerine yapılmıştır Her gün, doğrudan ya da dolaylı yollardan, insanların yaşamını etkileyen yeni pazarlama yolları ortaya çıkmaktadır. Tüm gıda şirketleri çeşitli propaganda yollarını kullanarak satışlarını arttırmaya çalışmakta ve gıda reklamlarında en savunmasız kitleyi, çocukları hedef almaktadır. Bu yüzden başlarını ne tarafa çevirseler farklı bir gıda reklamı ile karşılaşıyorlar. Şirketler çocukları ürünün gerekli olduğuna inandırmaya ve çeşitli pazarlama teknikleri kullanarak ürünlerini satın aldırmaya zorlamaktalar. Teknoloji, pazarlama ve reklam panoları modern toplumları oldukça fazla etkilemektedir. Ancak; aile değerleri ve bölgenin kültürü beslenme programı üzerine önemli rol oynamaktadır. Bu çalışma sırasında çocukların beslenme alışkanlıkları, yemek yerken televizyon izlemesi sırasındaki davranışları ve süpermarketlerdeki talepleri incelenecektir. Bu amaçla, anket hazırlanmış ve 120 öğrenciye verilmiştir. Anketlerin hedef kitlesi 8 ile 11 yaşları arasında ilkokul öğrencilerinin cevapları incelenecektir. Bu anketin yapılması için İstanbul – Avcılar’da buluna DOĞA Koleji seçilmiştir. Bu çalışma, televizyon aracılığıyla yapılan gıda reklamlarının, hedef grup olarak seçilen çocuklar üzerindeki etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. TV reklamlarının çocukların, yiyecek tüketimi ve satın alma tercihleri üzerindeki etkisinin önem derecesi, T istatistiği kullanılarak ölçülecektir. Hipotezin analizinde SPSS istatistiği kullanılmaktadır. Bulgulardaki, değerlendirme ve soru formu üzerinden istatistiksel veriler üzerinde kurulan parçalarda sonuç yorumlar vardır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/8840
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10120603.pdf1.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.