Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/8815
Başlık: 2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE 1. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI ETKİNLİKLERİNİN ÖRTÜŞMESİ
Yazarlar: DEMİRHAN BAL, Funda
Anahtar kelimeler: Kazanım
Etkinlik
Türkçe Ders Kitabı
Yayın Tarihi: 2019
Özet: Öğretim Programlarında çağa ayak uydurmak, program eksikliklerini gidermek amacıyla zaman zaman değişiklikler yapılmaktadır. 2004’te pilot uygulaması gerçekleşen, 2005’te tüm Türkiye’de uygulanmaya başlanan ve 2009’da revizyona uğrayan Türkçe Dersi Öğretim Programı ile birlikte öğretim süreçlerinde yapılandırmacı yaklaşımın temel alınması bu amaca yönelik atılan önemli bir adımdır. Öğretim programlarının uygulanmasında ders kitaplarının önemi büyüktür. Ders kitapları, Türk Milli Eğitimi’nin genel amaç ve hedeflerine ulaşmada önemli bir araçtır. Bu çalışmanın amacı; 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’na göre hazırlanan/güncellenen 1.Sınıf Türkçe Ders Kitabı etkinliklerin (dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi etkinlikleri) 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı kazanım ve açıklamalarını yansıtma biçimlerinin tespit edilmesidir. Araştırma, durum çalışması türlerinden bütüncül tekli durum deseni ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama yöntemlerinden doküman incelemeye başvurulan bu araştırmanın güvenirliğini artırmak için araştırmacı tarafından çizelgeler oluşturularak, veriler ve taslak bulgular üç alan uzmanına sunulmuştur. Görüş Birliği =Görüş Birliği/(Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)x100 formülü kullanılarak araştırmacı ve alan uzmanları arasındaki görüş birliği oranı %100 olarak tespit edilmiştir. İç geçerliğin sağlanması amacıyla 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’na ait dört etkinlik ve 2018 Türkçe Öğretim Programı kazanım ve açıklamaları dört alan uzmanına sunulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda etkinlikler değerlendirilmiş, bulgulara son şekli verilmiştir. Araştırmada 1.Sınıf Türkçe Ders Kitabı etkinlikleri tek tek incelenmiştir. İncelemede öncelikle etkinliklerin, 2018 Türkçe Öğretim Programı’nda yer alan kazanımları yansıtıp yansıtmadığına bakılmıştır. 2018 programından etkinliğin kendisine göre düzenlendiği bir kazanım tespit edilemediğinde sıra 2009 Türkçe Dersi Öğretim Programına başvurulmasına gelmiştir. 2018 ve 2009 Türkçe öğretim programlarındaki etkinliklerin, kazanımları yansıttığı tespit edildiğinden yeni kazanım teklifinde bulunulmamıştır. Ayrıca elde edilen bulgular, sonuç bölümünde detaylı olarak tartışılmış ve öneriler bölümünde ders kitabı için etkinlik önerilerine yer verilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/8815
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10247226.pdf3.82 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.