Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8777
Title: TÜRKİYE'DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KURUMSAL KİMLİK ARACI OLARAK INSTAGRAM KULLANIMI
Authors: ŞİVİL, Burcu Yağmur
Keywords: Kimlik
Kurum Kimliği
Sivil Toplum Kuruluşları
Sosyal Medya,
Instagram
Issue Date: 2020
Abstract: Kurumsal kimlik bir nesneyi belirlemeye yarayan ve onu benzerlerinden farklı kılan özellikler topluluğudur. Dolayısıyla bir kurumun kendisini temsil etme şekli o kurumun kimliğini oluşturmaktadır. Kurumsal kimliğin yapısını belirleme sürecinde kurumun faaliyet alanı, hedefleri, politikaları, amaçları ve örgütlenme süreci etkili rol oynamaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile paralel gelişen sosyal medya ortamları kurumların kendilerini ifade edebilecekleri yeni bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Kurumlar sosyal medya üzerinden kim olduklarını, ne yaptıklarını ve nasıl yaptıklarını gösterme ve kendilerini geniş kitleye anlatabilme imkânı elde etmiştir. Sivil toplum kuruluşları da birçok konuda farkındalık yaratabilmek, kamuoyu oluşturabilmek için yaptıkları etkinliklerinde sosyal medya araçlarını kullanmaktadırlar. Bu çalışma ise sivil toplum kuruluşlarının Instagram paylaşımları üzerinden kendilerini kurumsal kimlik temelinde nasıl yansıttıklarını incelemeyi amaçlamaktadır. Betimleyici araştırma modeli doğrultusunda hazırlanan çalışmada veriler içerik analizi yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırma sonunda sosyal medya uzmanlarına ulaşılabilen Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı ile mülakat yapılmıştır. İncelenen sivil toplum kuruluşlarının hiçbirinin kurumsal kimlik unsurlarını ve alt bileşenlerini Instagram hesaplarında yansıtmadığı görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11547/8777
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10338161.pdf1.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.