Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8766
Title: MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞMASINDA ANNELERİN ROLÜ: MANNE PROJESİ
Authors: ASLAN, Abdulhakim
Keywords: Bağımlılık
tehlikleli maddeler
algılanan sosyal destek
Issue Date: 2019
Abstract: Yapılan bir çok araştırma sonucunda, madde kullanımının küçük yaş gruplarına kadar indiği, çocuk-yetişkin ayırt etmeksizin herkes için potansiyel bir tehlike arz ettiği, ailelerin bağımlılık hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı, çocuklarının madde kullanımından şüphelendikleri zaman onlara karşı nasıl yaklaşacakları ve nasıl yardımcı olacakları konusunda yoğun kaygı yaşadıkları gözlemler ve veriler neticesinde elde edilmiştir. Bu gözlemler ve verilerden yola çıkarak; toplum temelli bir bağımlıklık önleme projesinin hayata geçirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda; Küçükçekmece ilçesinde yaşamakta olan ve belirli kriterleri taşıyan annelere, madde bağımlılığı üzerine bir takım eğitimler verilmektedir. Bu eğitimleri başarı ile tamamlayanlara kısaca MANNE yani Mahalle Anneleri denilmektedir. MANNE’lerin Küçükçekmece ilkçesinde yaşayan annelere ulaşarak onları (madde bağımlılığı alanında aldıkları eğitimler kapsamında) bilgilendirmelerinin, annelerin bilinçlenmesine yardımcı olmaları amaçlanmaktadır. Bu bilgilendirme sonunda annelerin bağımlılık yapıcı maddeleri tanımaları, çocukları ile nasıl iletişim kuracaklarını ve onları nasıl gözlemleyeceklerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. MANNE projesi; bir önleme projesidir. MANNE projesinin akran eğitimini ve toplumu temel almasının en büyük nedeni; bağımlılık bölgesel ya da kişisel bir sorun değil, toplumsal bir sorun olup, herkesin bilinçlenmesi gereken bir alan olmasıdır. Bağımlılık yapıcı maddelerin ilk sıralarında; alkol, sigara, esrar, uçucu maddeler ve ilaçlar gelmektedir. Alımının sürmesi ile birlikte, alınan maddeler kokain, ecstasy ve eroin gibi daha ciddi maddelere dönüşmektedir. Bağımlılık yapıcı maddelerin alınmasının ve yayılmasının önlenmesi; bağımlılığın toplumda yarattığı tahribatın, sorunların düşürülerek toplumun sağlıklı bir yaşam sürmesi ve pozitif davranışlar sergilemesi maksadıyla yapılmaktadır. Bağımlılık, ilerledikten sonra tedavisi oldukça zor olan bir rahatsızlıktır. Bireylerin madde bağımlılığından kurtulma arzusu terapinin başarısını etkileyen en mühim etkendir. Ayrıca her çeşit önleme tedavisinin maliyetinin, tedavi maliyetinden daha düşük olduğu bilinmektedir. Bu yüzden konusunda uzman psikologlar tarafından belirli kriterler ölçeğinde seçilerek kapsamlı eğitim verilerek belirlenen MANNE’ler; mahallelerindeki anneleri bağımlılık konusunda bilinçlendirerek, bağımlılığa karşı bilinçli bir toplum oluşturmak, eğitim verilen MANNE’ler aracılığı ile bağımlığın önlenmesi, bağımlılık ilerlemeden önlem alınması, bağımlılıkla ilgili her evde en azından bir tane bilinçli ve eğitimli kişinin olması önleyici çalışmaların ilk basamağını oluşturacağı sonucuna varıldı
URI: http://hdl.handle.net/11547/8766
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10260007.pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.