Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8724
Title: PLASTİK SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERDE MUHASEBE ORGANİZASYONU VE ÖRNEK BİR UYGULAMA
Authors: EREN, Eftal
Keywords: Muhasebe
Muhasebe Organizasyonu
e-Dönüşüm
Issue Date: 2019
Abstract: Plastik üretimi yapan işletmelerde muhasebe organizasyonu ve örnek bir uygulama temalı bu tez çalışmasında, reel sektörde plastik üretimi yapan işletmelerde muhasebe sistem ve örgüt yapılarının oluşturulması, geliştirilmesi ve en uygun bir yöntemle sürdürülebilmesi için gerekli olan kıstasın belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma esnasında, işletmelerde oluşturulacak muhasebe organizasyonu çerçevesinde; iş ve işlem, malzeme ve donanım, personel, bilgisayarlı muhasebe programı, belge, defter, hesap planı, mali tablolar ve arşiv ile ilgili güncel mevzuata uyumlu organizasyonun kurulması için nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Muhasebe organizasyonunun kurulması ile ilgili gerekli inceleme, gözlem ve araştırmalar yapılarak muhasebe ile ilgili olarak sağlıklı bir organizasyonun kurulması için nelerin yapılması gerektiği üzerinde durularak konunun anlaşılması sağlanmıştır. Yasal Düzenlemeler çerçevesinde getirilen yeni kanunların muhasebe mesleğine etkileri ve geleceği hakkında yorumlarda bulunulacaktır. Muhasebe organizasyonu, tüm güncel yasal düzenlemelerle revize edilerek ele alınmış ve reel sektörün yaşadığı mali problemleri etkin bir şekilde muhasebe alanında üretilebilecek çözümlerle nasıl çözüleceği üzerine bilgiler sunulmuştur. Çağımız işletmelerinde ileri teknolojilerden faydalanmakla beraber bütünleşik organizasyonlara bağlı muhasebe uygulamaları ile web tabanlı muhasebe uygulamalarına geçilmiştir. Şuan bulut bilişiminden faydalanılmaktadır. Bu sebepten firmalar birçok farklı yazılımlar vasıtasıyla uygulamayı verimli ve doğru bir şekilde uygulayabilmektedirler. Söz konusu yazılımların e-Dönüşüm sürecindeki üstlendikleri rol; e-Fatura Çözümü, E-arşiv Çözümü ve e-Defter Çözümü, ebeyanname, e-arşiv, e-irsaliye uygulamaları kapsamında özellikle inceleme konusu yapılmıştır. Muhasebe Organizasyonu gelişimi, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve tertipli bir şekilde devam ettirilebilmesi ve bilgi akışının daha güvenilir, doğru ve kolay anlaşılır olmasını sağlamak maksadıyla yapılması gereken çalışmaları içinde bulunduran muhasebe organizasyonunu piyasa tabanlı ele alınmıştır. Ayrıca kuramsal bilginin yanı sıra ülkemiz güncel uygulama örneklerine ve uygulamaya yönelik istatistiki bilgilerine yer verilmiştir. Çalışma konusu olan muhasebe organizasyonu ve elektronik uygulamaların ülkemiz uygulamaları içerisinde yer alışından itibaren konu hakkında tebliğ ve makale çalışmaları ile güncellemeler izlenerek hazırlanmıştır. Tez çalışmasının daha iyi anlaşılması için reel sektörde plastik üretiminde bulunan kurumsal bir firmada muhasebe organizasyonunun her aşaması incelenip muhasebe organizasyonu ile ilgili eksiklikler ve çözüm önerileri belirtilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/8724
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10257682.pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.