Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8681
Title: EMLAK DEĞERLENDİRMESİNİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ: KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Authors: BULUT, Eren
Keywords: Gayrimenkul
Gayrimenkul Değerlendirmesi
Gayrimenkul Finansmanı
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Issue Date: 2019
Abstract: Dünyada olduğu gibi ülkemizde de değeri ve önemi günden güne artan emlak sektörü, etkileşim içinde olduğu piyasalar ve iş kollarının çokluğu sebebiyle oldukça önemli bir iş sahasıdır. Özellikle 1999 yılı Marmara depremi sonrası farkındalık düzeyinin toplum düzeyinde artması özellikle bu sektörde hızlı bir büyümeyi de beraberinde getirmiştir. Gayri safi yurt içi hasıla 2019 verilerine göre, dünyanın 17. büyük ekonomisi olarak belirtilen Türkiye’nin, bulunduğu jeopolitik konum ve sahip olduğu değerli eşsiz güzellikleri ile emlak açısından ülkenin oldukça değerli olduğunu apaçık ortaya koyar. Asya ve Avrupa kıtasında medeniyetler arasında bir köprü vazifesi gören İstanbul şehrinin önemi sadece ülkemizde değil tüm dünya ülkeleri tarafından da bilinen bir gerçektir. Çalışmada İstanbul ili, Küçükçekmece Bölgesinde yer alan önemli konut projelerinden rastlantısal olarak seçilen 18 proje, kendi aralarında belirtilen kriterlere göre sıralanmıştır. Bu çalışmada temel amaç ise farklı özelliklere sahip emlak projelerinin kendi aralarında değerlendirilmesinin mümkün kılması olmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11547/8681
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10289910.pdf1.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.