Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8671
Title: ACTIVITY BASED COSTING, MANAGEMENT AND BUDGETING, WITH AN APPLICATION TO THE HOSPITALITY SECTOR
Authors: ALSORKHEEE, Meshal
Keywords: Faaliyet Tabanlı Model
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Faaliyet Tabanlı Yönetim
Faaliyet Tabanlı Bütçeleme
Maliyet Sürücüsü
Issue Date: 2019
Abstract: Bu çalışmanın amacı, otelcilik sektöründe Faaliyete Dayalı Model uygulamasının başarısını belirlemekte olan bu model, ürün ve hizmetleri içeren yeni bir yapı inşa etmek için faaliyete giren Faaliyete Dayalı Maliyetleme ile başlayan üç ana eksenden oluşmaktadır. Bu ürünler ve servisler tarafından tüketilen, doğrudan veya dolaylı olarak ve ardından bu faaliyetlerin her birinin maliyetini doğru bir şekilde ve etkinliği ürünle ve hizmetle ilişkilendiren Maliyet Sürücüsüne bağlı olarak belirleyip ardından her hizmet veya ürün için bu faaliyetler için maliyet havuzu oluşturarak bağımsız olarak ve hizmetler ve ürünler için bu maliyet havuzunun toplamı, ürünleri ve hizmetleri etkinliklerle bağlayacak şekilde otelin toplam maliyetidir, bu faaliyetler farklı otel kaynaklarını tüketir. Bu durumda rol ikinci eksende, yani Faaliyete Dayalı Yönetim sistemi, katma değer etkinliğini iyileştirmek amacıyla Girdi olarak Faaliyete Dayalı Maliyetleme verilerini kullanarak katma değeri olmayan faaliyeti sınırlandırmak, bu şirketin kârlılığını arttırmak ve katma değeri yüksek ürünler sunmak için yol açacaktır; ayrıca yöneticilerin operasyonların performansını iyileştirmelerine ve faaliyetleri analiz ederek maliyetleri düşürmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir araçtır ve Yöneticilerin ürünlerin maliyetini belirlemek için daha doğru yöntemler geliştirmelerine yardımcı olmak için. Faaliyet Tabanlı Bütçeleme, faaliyet felsefesine dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme verilerini de kullanır ve bütçe performansının genel kriteridir, Faaliyete Dayalı Maliyetleme'ye ayrılır ve Ürüne değer katmayan belirli faaliyetlere veya faaliyetlere tahsis edilmemiş maliyetleri dahil etmeyin, ürünlerin büyüklüğünü belirlemek ve daha sonra belirli bir süre için işi yapmak için gereken faaliyet seviyesini belirlemekle başlayan bir finansal plandır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/8671
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10316103.pdf2.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.