Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8663
Title: TÜRKİYE’DE 2000 YILI SONRASI E-TİCARETİN GELİŞİMİ
Authors: KARABULUT, Canan
Keywords: E- Ticareti Etkileyen Unsurlar
: E-ticaret
İnternet Satışı
Issue Date: 2019
Abstract: E-ticaret kavramı ticaret dünyasında yeni ortaya çıkmış bir kavram değildir. Ekonomik sistemle birlikte iş dünyasında yıllar önce kendisine yer edinmiş bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. E-ticaretin gelişmesi ve ortaya çıkması gelişen teknolojinin büyük katkısı ile meydana gelmiştir. Bilişim teknolojilerine yapılan yatırım ve destekler e-ticaretin yaygınlaşmasına ortam hazırlamıştır. Özellikle 2000 yılı sonrası bilgisayar ve cep telefonlarının yaygınlaşması ile internetin gelişmesi ve herkesin ulaşabileceği düzeye ulaşması e-ticaretin 2000 yılı sonrasında gelişmesinde büyük paya sahiptir. E-ticaretin ortaya çıkışı 80’li yılların öncesinde televizyon ve telefon aracılığıyla yapılan katalog satışları temelinde yürümektedir. Her ne kadar bu durumu e-ticaret olarak adlandırsak da günümüzdeki e-ticaret kadar etkili olamamıştır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaret sektörü her gün hızlı bir şekilde büyüyen bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. E-ticaret sektörünün bu kadar hızlı bir şekilde büyümesi internetin yaygınlaşmasıyla doğru orantılıdır. İnternetten alışveriş yapma olanaklarının artmasıyla birlikte e-ticaret işletme siteleri de ortaya çıkmış ve gelişmiş araçlarla müşteri kitlesine daha iyi hizmet vermeye çalışmıştır. Bu bağlamda Türkiye’de e-ticaretin gelişmeye başlaması, internetin yaygınlaşmasıyla paralel bir şekilde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin genç nüfusunun fazla olması bilgi teknolojilerine daha kolay uyum sağlamasını sağlamakta ve böylece e-ticaretin yaygın olarak kullanıldığı ülkeler arasında yer almaktadır. Gerçekleştirilen çalışma içerisinde "Türkiye’de 2000 Yılı Sonrası E-Ticaretin Gelişimi" ele alınmaktadır.2000 yılından günümüze e-ticaret sektöründe gerçekleşen gelişim sürecinin anlaşılabilmesi için çalışmanın ilk bölümünde elektronik ticarette yaşanan genel gelişmelere yer verilmektedir. Araştırmanın ikinci bölümünde ise dünyada elektronik ticaretin gelişimine dair istatistikler ele alınmaktadır. Araştırmanın üçüncü bölümünde ise Türkiye'de elektronik ticaretin gelişimine dair istatistiklere yer verilmektedir. Araştırmanın dördüncü bölümünde konu ile alakalı olarak gerçekleştirilen ekonometrik analiz ele alınmaktadır. Araştırmanın veri seti ETicaret Hacmi, enflasyon rakamları, sanayi üretim endeksi, tüketici güven endeksi ve kredi kartı sayısını kapsamaktadır. Elde edilen bulgular ve gerçekleştirilen istatistik testleri araştırmanın dördüncü bölümünde yer almaktadır
URI: http://hdl.handle.net/11547/8663
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10312720.pdf2.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.