Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/864
Title: Yeni Türk Edebiyatı Sorunlar-Teklifler Çalıştayı
Authors: YETİŞ, Kâzım
Issue Date: 2013
Citation: Türk Dilinin ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları ve Çözümleri, 2. Uluslararası Sempozyumu, 30 Mayıs-1 Haziran 2013 Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul.
URI: http://hdl.handle.net/11547/864
Appears in Collections:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI --- TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.