Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8618
Title: A CULTURAL MATERIALIST STUDY OF CRIME AND THE LEGAL SYSTEM IN THE VICTORIAN NOVEL
Authors: ÖZTEKİN, Sercan
Keywords: Viktorya dönemi,
Kültürel Materyalizm
suç ve iktidar
, suçlunun inşası
hukuk sistemindeki yozlaşma
Issue Date: 2019
Abstract: Bu çalışma, on dokuzuncu yüzyıl İngilteresi’nde suç ve suçlunun inşası ile hukuk sistemindeki bozuklukların Wilkie Collins, Charles Dickens, ve Charles Reade’in romanlarındaki yansımalarını eleştirel olarak incelemektedir. Dönemin kültürel ve tarihsel altyapısını ele alarak, bu kavramları toplumsal birer inşa olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, Viktorya dönemi kültürü, toplumu, kurumları, ve edebiyatına, suç kavramı çerçevesinde bakarak, gerçek suç olaylarının, suçlularla ilgili mahkeme ve polis kayıtları ile ceza uygulamalarının geniş bir dökümünü ortaya koymaktadır. Wilkie Collins’in The Woman in White (1859-60), Charles Dickens’ın Bleak House (1852-53), ve Charles Reade’in It Is Never Too Late to Mend (1856) adlı eserleri Victorya döneminin kültürel ürünleri olarak ele alınmakta; bu dönemin tarihsel, kültürel, ve sosyal bakış açısı göz önüne alınarak incelenmekte ve yorumlanmaktadır. Çalışmada, Raymond Williams’ın Kültürel Materyalizm teorisi ve Michel Foucault’nun güç ve disiplin kavramları öne çıkmaktadır. Suçlu kimliğinin inşası, hukuk sistemi temsilcilerinin ve ceza sistemindeki toplumsal ve tarihsel değişimlerin değerlendirilmesinde söz konusu kuramların yardımı gözetilmektedir. Bu üç romanın, Viktorya döneminde suç ve hukuk sisteminin, suç kavramının nasıl inşa edildiğine dair ortaya koydukları resim aynı zamanda geleneksel bakış açılarına nasıl karşı çıktıklarına dair bir kanıt oluşturmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/8618
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10306930.pdf.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.