Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/855
Title: İlkokul Müdürlerinde Mesleki Doyum ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Authors: KOLBURAN, Güliz
ÇELİK, Ş., Ç
Issue Date: 2013
Citation: V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 06-09 Haziran, Çanakkale.
URI: http://hdl.handle.net/11547/855
Appears in Collections:PSİKOLOJİ --- PSYCHOLOGY

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.