Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8543
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDURNAGÖL, Firdevs-
dc.date.accessioned2021-05-21T11:32:29Z-
dc.date.available2021-05-21T11:32:29Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/8543-
dc.description.abstractRapor verisinin miktarının çok olması durumunda giderek artan veri yoğunluğu içinde tasnifi ve arşivlenmesine yönelik işlemlerin yapılması zordur. Bu zorluğun aşılması, raporların denetlenmesi, düzenlenmesi ve düzeltilmesi, Karar Destek Sistemleri yollarından biri olan Makine Öğrenme ile aşılabilir. Raporların analiz edilmesi, anlamsız veriler arasından anlamlı verilerin çıkarılması, verinin kullanımı açısından büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu yapılan araştırma, uluslararası yayın yapan büyük bir medya organının çevrimiçi olarak dünya çapında yayınladığı haber ve bilgi raporlarının makine öğrenme algoritmaları kullanılarak sınıflandırılmasına dayanmaktadır. Uygulamanın analiz aşamasında Rastgele Orman Karar Ağacı, ZeroR, Naif Bayes yöntemleri kullanılmıştır. Bu yöntemlerin sınıflandırma başarıları birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Bunlar arasında en iyi sonuçları veren algoritma Rastgele Orman Karar Ağacı yönteminin dayandığı algoritmada parametrik değişiklikler ve düzenlemeler yapılması sonucu rapor sınıflandırmada sonuçlarda yüksek iyileştirmeler elde edilmiştir. Başarı oranı %91‟e ve performans süresi 0.47s‟e çıkmıştır. Araştırmadaki veri seti içerisinde her birinden 600 rapor olacak şekilde üç adet sınıf, uluslararası konularda raporlar, spor raporları, dergi (magazin) raporlarıdır. Veri setinin bir kısmı eğitim ve bir kısmı test kümesi olarak kullanılmış, 10-katlı çapraz doğrulama yöntemi ile algoritmik doğruluklar denetlenmiştir. Bu sayede, veri seti, hem test hem de eğitim kümesi olarak kullanılmıştır. Derleme ortamı olarak Weka veri madenciliği yazılımı kullanılmıştır.tr_TR
dc.subjectSınıflandırmatr_TR
dc.subjectMetin Madenciliğitr_TR
dc.subjectMakine Öğrenmesitr_TR
dc.subjectGazeteciliktr_TR
dc.subjectRastgele Orman Algoritmasıtr_TR
dc.titleULUSLARARASI HABER RAPORLARININ RAPOR ĠÇERĠKLERĠNDE KULLANILAN ĠFADELERE GÖRE MAKĠNE ÖĞRENMESĠ YÖNTEMĠYLE SINIFLANDIRILMASI VE DENETLENMESĠtr_TR
dc.typeThesistr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10331502.pdf1.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.