Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8512
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSARIDİKEN, Bülent-
dc.date.accessioned2021-05-21T06:26:35Z-
dc.date.available2021-05-21T06:26:35Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/8512-
dc.description.abstractTeröristelerin ve terör örgütlerinin hedef aldığı unsurlar her ne kadar farklı da olsa nihai hedefe ulaşabilmek adına kullandıkları yöntem halkı sindirmek ve korkutmak suretiyle yıldırmaktır. Terör örgütlerinin bu yöntemi hayata geçirmede kullandıkları aygıt ise medya ve medya araçlarıdır. Kitle iletişim olanaklarının artması ve günlük hayatı kuşatması ifade özgürlüğünü geliştirirken terör gruplarına da propaganda olanağı hazırlamaktadır. Bu noktada terör örgütleri gerçekleştirdikleri silahlı eylemlerin yanında her geçen gün farklı medya araçlarına entegre olarak ideolojik etki alanlarını genişletmektedir. Özellikle son dönemde küresel bir örgüt olarak Suriye ve Irak’ta yaygın etki gösteren DEAŞ (IŞİD) da medyayı etkin şekilde kullanan bir örgüttür. Bu çalışma medya ve terör ilişkisini DEAŞ örneğiyle ele almaktadır. DEAŞ (IŞİD) Örneği İle Medya ve Terör İlişkisi” isimli çalışma tarama yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda da görülmektedir ki DEAŞ yazılı ve görsel medya araçlarını etkin şekilde kullanmaktadır. Örgüt interneti ve medya araççlarını propaganda, tanıtım, seferberlik, istihdam, kordinasyon, planlama ve psikolojik savaş amacıyla kullanmaktadır. Bu durum örgütle mücadeleyi yalnızca silahla gerçekleştirilebilecek kadar basit olmadığını örgütün dijital propaganda faaliyetlerinin de sonlandırılması gerektiğini ortaya koymaktadır.tr_TR
dc.subjectİnternettr_TR
dc.subjectTerörtr_TR
dc.subjectMedyatr_TR
dc.subjectDEAŞtr_TR
dc.titleDEAŞ (IŞİD) ÖRNEĞİ İLE MEDYA VE TERÖR İLİŞKİSİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10285645.pdf937.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.