Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/8512
Başlık: DEAŞ (IŞİD) ÖRNEĞİ İLE MEDYA VE TERÖR İLİŞKİSİ
Yazarlar: SARIDİKEN, Bülent
Anahtar kelimeler: İnternet
Terör
Medya
DEAŞ
Yayın Tarihi: 2019
Özet: Teröristelerin ve terör örgütlerinin hedef aldığı unsurlar her ne kadar farklı da olsa nihai hedefe ulaşabilmek adına kullandıkları yöntem halkı sindirmek ve korkutmak suretiyle yıldırmaktır. Terör örgütlerinin bu yöntemi hayata geçirmede kullandıkları aygıt ise medya ve medya araçlarıdır. Kitle iletişim olanaklarının artması ve günlük hayatı kuşatması ifade özgürlüğünü geliştirirken terör gruplarına da propaganda olanağı hazırlamaktadır. Bu noktada terör örgütleri gerçekleştirdikleri silahlı eylemlerin yanında her geçen gün farklı medya araçlarına entegre olarak ideolojik etki alanlarını genişletmektedir. Özellikle son dönemde küresel bir örgüt olarak Suriye ve Irak’ta yaygın etki gösteren DEAŞ (IŞİD) da medyayı etkin şekilde kullanan bir örgüttür. Bu çalışma medya ve terör ilişkisini DEAŞ örneğiyle ele almaktadır. DEAŞ (IŞİD) Örneği İle Medya ve Terör İlişkisi” isimli çalışma tarama yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda da görülmektedir ki DEAŞ yazılı ve görsel medya araçlarını etkin şekilde kullanmaktadır. Örgüt interneti ve medya araççlarını propaganda, tanıtım, seferberlik, istihdam, kordinasyon, planlama ve psikolojik savaş amacıyla kullanmaktadır. Bu durum örgütle mücadeleyi yalnızca silahla gerçekleştirilebilecek kadar basit olmadığını örgütün dijital propaganda faaliyetlerinin de sonlandırılması gerektiğini ortaya koymaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/8512
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10285645.pdf937.69 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.