Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8489
Title: MEASURING OF EMPLOYEES’ SATISFACTION AND MOTIVATION ON THEIR PERFORMANCE: A CASE STUDY OF AFGHANISTAN CIVIL SERVANT HERAT PROVINCE
Authors: Rahimi, Nawid
Keywords: Memnuniyet
Motivasyon
Performans
Kamu Personeli
Issue Date: 2019
Abstract: İnsan kaynakları yönetimi, bir kuruluşun gelişiminde en önemli faktör olarak kabul edilir. Bu nedenle, her organizasyonda tatmin edici ve motive edici olan hümanist ahlakine dikkat bir gereklilik ve önceliktir. Bu yüzden çalışanların memnuniyeti ve motivasyonu her organizasyonda özellikle kamu kuruluşlarında en önemli konulardan biridir. Bu, kuruluşun etkinliği ile doğrudan ilgilidir. Ayrıca, bir işi yeniden tasarlayarak iş özellikleri; çalışanların memnuniyetini ve motivasyonunu etkiler ve çalışanların performansını artırır. Bu çalışmada, memnuniyet ve motivasyonun çalışan performansına etkisini Herat ilindeki kamu kuruluşu memurların ampirik bir bulgular ile incelenmektedir. Afganistan'ın Herat ilindeki memur çalışanlarından birincil verileri toplamak üzere 150 katılımcıdan oluşan bir anket çalışması yapıldı. Bu araştırmanın iki ana bulgusu olarak öncelikle memnuniyet ve motivasyon arasındaki anlamlı pozitif ilişki ve kamu kuruluşunda memur performansıdır, İkinci temel bulgu, yüksek düzeyde terfi programları, etkin performans sağlanmasında önemli bir rol oynamasıdır. Ayrıca, bu çalışmada, ilgilenen menfaat sahiblere Afganistan Herat ilindeki kamu kuruluşlarında gelişim ve kapasite geliştirme planlarında memnuniyet ve motivasyon stratejilerinin nasıl dahil edileceğine dair öneriler ve ayrıca çalışan performansını artırmak için istenen sonuçları verebilecek etkin terfi programları yürütmeye yönelik tavsiyeler bulunmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/8489
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10300746.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.