Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8414
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKARA, Recep-
dc.date.accessioned2021-05-10T09:21:30Z-
dc.date.available2021-05-10T09:21:30Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/8414-
dc.description.abstractBu in vitro çalışmada, iki farklı yapım yöntemi ile üretilen tam seramik kron altyapılarının; DMLS(doğrudan metal sinterleme) CoCr ve CAM (bilgisayar destekli tasarım) / CAM (bilgisayar destekli üretim) kazıma (CoCr, titanyum, zirkonya, PEKK (polietereterketon) altyapılar) ; internal ve marjinal uyumları incelendi. Hazır akrilik sağ üst çene 1. büyükazı dişi kesim prensiplerine göre hazırlandı. Hazırlanan dişten metal ana model oluşturuldu. Altyapı üretimi için metal ana model alçı ile duplike edildi ve 100 adet alçı model üretildi. Her biri 20 adet örnek içeren (n=20) beş gruba ayrıldı. Altyapılarının tümü, alçı diş örnekleri üzerine test örneği olarak hazırlandı. Sonra, altyapılar rezin siman ile simante edildi. Üretimi tamamlanan altyapıların internal ve marjiinal uyum ölçümleri, kesit alma tekniği ile dikey yönde gerçekleştirildi. Ölçüm işlemi, alınan fotoğraflar üzerinde, Image J programı kullanılarak yapıldı. Her bir kron için toplam 90 ölçüm değeri elde edildi ve ortalaması alındı. Veriler istatistiksel olarak analiz edildi. İki farklı yapım yöntemi ile üretilen altyapıların internal ve marjinal uyumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu bulundu (p<0,05). Grupların toplam ölçümler ortalaması arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05 , F= 39,566). Yapılan post hoc testleri sonucuna göre DMLS CoCr grubuyla CAD / CAM kazıma grupları arasında farklılık ortaya konuldu, DMLS CoCr grubunun uyumunun daha iyi olduğu, istatiksel anlamlı farkın olduğu tesbit edildi (p>0.05). CAD / CAM grubunda en iyi uyumun C-Zi grubunda olduğu, C-CoCr ile C-PEKK grubunun, C-Zi ile C- Ti grubunun uyumluluğunun benzer olduğu istatiksel olarak anlamlı farkın olmadığı tesbit edildi (p>0,05). Gruplar arasında kenar uyum ölçümleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05 , F= 20,335). Yapılan istatistik testlerin sonucuna göre DMLS-C grubuyla C-Zi grubu arasında kenar aralığının benzer olduğu ortaya konuldu, istatiksel anlamlı farkın olmadığı tespit edildi (p>0.05). DMLS-C grubunundaki kenar aralığı uyumunun diğer CAD / CAM gruplara göre daha iyi olduğu, istatiksel olarak aralarında anlamlı farkın olduğu ortaya konulmuştur (p<0.05). CAD / CAM kazıma grubunda en iyi kenar uyumunun C-Zi grubunda olduğu tesbit edilmiştir. İn vitro araştırmamızda kullanılan DMLS ve CAD / CAM kazıma sistemleri ile üretilmiş tek kron alt yapıların marjinal ve internal uyumlarını incelediğimizde her iki yönteminde klinik olarak kabul edilebilir olduğu söylenebilirtr_TR
dc.subjectCAD / CAM coping, laser sintering coping, tek krontr_TR
dc.subjectyapım yöntemitr_TR
dc.subjectiç ve kenar uyumutr_TR
dc.titleFARKLI CAD / CAM KRON ALT YAPILARIN ĠNTERNAL VE MARJĠNAL UYUMLARININ ĠN VĠTRO ĠNCELENMESĠtr_TR
dc.typeThesistr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10314481.pdf2.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.