Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8390
Title: YAZILIM TANIMLI AĞLAR
Authors: AMED, Habiba
Keywords: Yazılım tanımlı ağlar
Kontrol düzlemi
Veri düzlemi
OpenFlow
Pox Kontrolör
Ubuntu 18.04 LTS
Issue Date: 2020
Abstract: Bu tezin konusu yazılım tanımlı ağlardır. Bu tezin amacı yazılım tanımlı ağlar hakkında bilgi sunmak ve aynı zamanda bir örnek ağ tasarlamaktır. Geleneksel ağlarda içerisinde kontrol mekanizması barındıran bir yönlendirici bulunur. Veri düzlemi bu kontrol mekanizmasından alınan emirleri yerine getirir. Aynı zamanda yönlendiricide ayarlamaların yapıldığı bir yönetim düzlemi bulunur. Komşu yönlendiriciden bir paket geldiği zaman kaynak ve hedef bilgisine bakılır ve yönlendirme yazılımı ile yönlendirme tablosuna göre gönderilecek bir sonraki verinin ne olacağına karar verilir. Yönlendirme yazılımı en kısa yola öncelik veren algoritmalar olabileceği gibi farklı metriklere dayalı başka yönlendirme algoritmaları da olabilir. Kontrol düzlemi ağın işletim sistemi gibi davranarak yapılacak işlemlerle ilgili kararlar veren yazılım kısmıdır. Bu yazılımın aldığı karar doğrultusunda da veri düzleminde paket, cihaz (donanım) aracılığıyla ileriye aktarılır. Anahtarın içinde yazılım ile donanım bir arada bulunmaktadır. Bunlar iki farklı yapı olmasına rağmen aynı yerde duran tek varlık gibi davranmaktadırlar. Ne yazık ki geleneksel ağlarda sorun burada ortaya çıkmaktadır. Çünkü Veri düzlemi ve kontrol düzlemi aynı ağ cihazında bulunur. Geleneksel ağlarda olan bu sorunun çözümü merakla arandığı için bu tez yazılmaktadır. Araştırma çoğunlukla internet üzerinden yapılmıştır. Çünkü kütüphanelerde bu konu hakkında veri neredeyse yok denilecek kadar azdır. Verileri internetten toplandıktan sonra analiz edilip daha sonra örnek bir yazılım tanımlı ağ tasarlanıp ve tez yazılmıştır. Özellikle belirtmek gerekir ki bu projede OpenFlow protokol kullanılmıştır ve bu protokolün özelliği kontrol ve veri düzlemini birbirinden ayırmaktan geçmektedir. Projeleri tasarlamak için öncelikle VirtualBox ve Ubuntu 18.04 LTS ve mininet yazılımı kurulmaktadır. Daha sonra test üç tür ağ üzerinde yapılmıştır. Birinci tür ağ tek kontrolü ağ ve ikinci tür ağ ise üç kontrolü ağ ve son ağ ise komut yöntem ile oluşturulmuştur. iv Ağlardan elde edilen sonuçlara göre,h1 ve h40 ana makineleri arasında gönderilen ve alınan paket sayısı yedi ve minimum zaman dilimi 0.077 mikro saniyedir. Dolayısıyla h41 ve h81 arasında gönderilen ve alınan paketlerde yedi ve minimum zaman dilimi 0.084 mikro saniyedir. Aynı zamanda h1 ve h68 arasında gönderilen paketlerin sayısı da yedi ve minimum zaman dilimi 0.077mikro saniyedir . h80 ve h120 arasında gönderilen ve alınan paket sayısı ise yedi ve minimum zaman dilimi 0.087 mikro saniyedir.h121 ve h161 arasında gönderilen ve alınan paket sayısı yedi ve minimum zaman dilimi 0.077 mikro saniyedir. h162 ve h200 arasında gönderilen paket sayısı da yedi ve minimum zaman dilimi ise 0.092 mikro saniyedir. Son olarak, h201 ve h243 arasında gönderilen ve alınan paket sayısı gene yedi olup ve minimum zaman dilimi ise 0.0 81 mikro saniyedir
URI: http://hdl.handle.net/11547/8390
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10350733 Habiba Amed Y1713.010073 Bilgisayar Mühendisliği.pdf11.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.