Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8384
Title: KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA RİSKLİ YAPILARIN RİSK DURUMLARININ GÖZLEMSEL VE DENEYSEL ANALİZ İLE TESPİTİ KADIKÖY İNCELEMESİ
Authors: HACIMUSTAFAOĞLU, Safa Cihan
Keywords: Kentsel Dönüşüm
Riskli Bina
Riskli Bina Gözlemsel Analizi
Riskli Bina Tespiti
Riskli Bina Deneysel Analizi
Yapısal hasarlar
Issue Date: 2020
Abstract: Türkiye aktif fay hatlarının yoğun bulunduğu bir bölgede bulunmaktadır. Deprem afetiyle her dönem karşı karşıya kalan Türkiye, 1990 yılından bu yana Dünya’da deprem hareketleri incelendiğinde 77 deprem ile aktif deprem sıralamasında dördüncü sırada yer almaktadır. Deprem hareketinin fazla olmasından kaynaklı yaşam alanlarının güvenliği önem arz etmektedir. Aynı zamanda olası bir deprem sonrası ve öncesinde, yapıların risk durumunun bilinmesi, kullanım durumlarının uygunluğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin maliyetinin düşük süresinin hızlı olması beklenmektedir. Bu kapsamda bu tezin amacı; İstanbul ili, Kadıköy ilçesinde bulunan yapı stokunun genel durumunu temsil eden, farklı zamanlarda farklı kat yüksekliklerine sahip olarak yapılmış ve kentsel dönüşümden faydalanmak için müracaat etmiş 10 adet betonarme yapıyı incelemektir. İnceleme; gözlemsel ve deneysel analiz olarak iki aşamada yapılacaktır. Gözlemsel analizde deprem sonrası hızlı hasar tespit tarama yöntemlerinden faydalanılarak hızlı ve doğru tespit yapılabilmesi amaçlanmıştır. Gözlemsel analizin doğruluğu deneysel analiz ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma neticesinde %90 doğruluk tespit edilmiştir. Gözlemsel analizin standart hale getirilmesi, 1999 Marmara depreminden önce yapılan yapılarda bu standardın kullanılması, riskli yapı tespitinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlar gibi bu standart kapsamında inşaat mühendislerine eğitim verilerek yetkilendirilmesi önerilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/8384
Appears in Collections:Tezler -- ThesisItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.