Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7534
Title: INSTAGRAMDA POPÜLER ANNELERİ TAKİP EDEN ANNELERİN ANNELİK VE ÇOCUK GELİŞİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİN İNCELENMESİ
Authors: BAŞOĞLU, Rabia
Keywords: osyal medya
Instagram
Anne
Fenomen Anne
Fenomen Anne
Issue Date: 2020
Abstract: Günümüz koşullarına bakıldığında internetin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla sosyal ağlara olan ihtiyaç artış göstermektedir. Bu sosyal ağlar son yıllarda sürekli olarak kendini yenileyerek birçok kitlenin gözdesi olmaktadır. Pek çok kişi sosyal medyayı; kendini ifade etme, bilgi edinme ve zaman geçirmek için kullanılan bir araç haline getirmektedir. Günlük hayatta kullanılan sosyal paylaşım siteleri incelendiğinde, insanların hayatlarındaki olayları ve durumları aktarmak amacıyla fotoğraf paylaşmayı daha fazla tercih ettiği görülmektedir. Bunlar arasında en popüler ağ olan Instagram, diğer sosyal medya alanlarından daha farklı amaçlarda kullanılmaktadır. Instagram’ı kullananlar arasında hayat tarzlarını yansıtan, annelik hakkındaki tecrübelerini paylaşan ve benimsedikleri doğru bilgileri annelere aktaran genç bir anne kitlesi yer almaktadır. Bu anneler sosyal medya hesaplarında kullanıcı adlarının başına bir sıfat ekleyerek onları takip eden anneler üzerinde önemli etkiler oluşturmaktadır. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan popüler anneler çocuklarının sağlıklı beslenmeleri, çocuk eğitimine dair oyun, kitap seçimi ve çocuklarının gelişimsel özelliklerine göre yaratıcı etkinlik önermektedirler. Bununla birlikte tercih ettikleri kıyafetleri, çocukları için kullandıkları ürün markalarını ve gün içerisinde çocukları ile yaşadıkları anlarını fotoğraflaştırarak hesaplarında paylaşmaktadırlar. Böylelikle kendilerini takip eden birçok anneyi etkilemektedirler. Bu araştırmada popüler annelerin kendi hesaplarındaki paylaşımlarını takip eden diğer annelerin paylaşımlarının kendi annelikleri ve çocuklarının davranışları üzerindeki etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu araştırmanın nitel ve nicel boyutu olduğu için karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırma nicel boyut kapsamında 50 bin üzeri takipçisi olan annelerin listeleri hazırlanmıştır. Instagram’da 50 fenomen anne, takipçi sayılarına göre sıralanmıştır. 06 yaş grubunda çocuğu olan ve sosyal medyayı takip eden annelerin algılarını belirlemeye yönelik bir ön anket çalışması hazırlanmıştır. Bu anketin geliştirilme aşamasında oluşturulan betimsel soru formu ile yayınlanan online ankete cevap veren 100 anne seçkisiz olarak seçilmiştir. Seçkisizlik, örneklemede temel alınan birimlerin örneklem için seçilme olasılıklarının eşit olmasıdır (Gurbetoğlu, 2018). Annelerden gelen cevaplar doğrultusunda nitel ve nicel çalışma için görüşme soru formu oluşturulmuştur. Bu sorular ön anket sorularından seçilmiş olup farklı olarak üç sorunun daha eklenmesiyle oluşturulmuştur. Oluşturulan sorular doğrultusunda 50 katılımcı anne ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler aracılığıyla veriler toplanmıştır. Bu araştırmada anneler ile görüşülerek sosyal ağ kullanımlarını, hangi medya ağını en çok tercih ettiklerini, sosyal medya anneliğine dair görüşlerini, popüler ix annelerin gönderilerinin hayatlarıyla örtüşüp örtüşmediğini, öğrendikleri bilgilerin hayatlarına ne kadarını geçirebildiklerini veya doğruluğunu ne kadar kabul ettiklerini, çocuklarının gelişimlerine etkilerini ve takip eden annelerin etkilenme boyutları araştırılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda annelerin en çok kullandıkları sosyal medya ağının Instagram olduğu görülmektedir. Anneliğe dair bilgileri, beslenme önerileri ve kullandıkları ürünlerle çocuklarının gelişimleri ve eğitimleri hakkındaki fikirleri Instagram üzerinde popüler olan annelerden edinmektedirler.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7534
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RABİA BAŞOĞLU TEZ -PDF.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.