Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7464
Title: TİCARET ŞİRKETLERİNDE BİRLEŞME VE DEVRALMALAR
Authors: ÇATALKAYA, Ekrem
Keywords: Ticaret Şirketleri
Birleşme
Devralma
(Satın alma
Issue Date: 2019
Abstract: “Ticaret Şirketlerinde Birleşme Ve Devralma” adlı bu çalışmanın amacı, son dönemlerde neredeyse her gün gündemde olan şirket birleşmeleri ve devralmalarıyla (satın almalarla) ilgili temel kavramların incelenmesi, birleşmelerin ve devralmaların temel nedenlerinin tespit edilmesi, birleşmenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için dikkat edilmesi gereken faktörlerin ortaya konması, birleşme sürecindeki aşamaların belirlenmesi, birleşme ve satın almaların avantaj ve dezavantajlarının tespit edilmesi, birleşmelerin önündeki engellerin irdelenmesi ve birleşmelerin ortaya çıkarabileceği sorunlara dikkat çekilerek birleşmelerin başarılı bir şekilde yürütülmesi için üzerinde durulması gereken etmenlerin incelenmesidir. Ayrıca bu süreç irdelenip ortaya konulurken, 6102 Sayılı TTK’nın birleşme ve devralmalarla ilgili düzenlemeleri ve bu düzenlemelerin ihtiyaçlara cevap verip vermediğinin ele alınması ile mülga TTK ve yürürlükteki TTK’nın ne tarz düzenlemeler getirdiğinin mukayese edilerek açıklığa kavuşturulmasıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7464
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10307542.pdf2.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.