Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7381
Title: ENFLASYON ORANI VE BÜYÜME ORANININ BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Authors: ÇAPKUR, MURAT
Keywords: Türk Bankacılık Sektörü
Enflasyon
Ekonomik Büyüme
Gri İlişkisel Analiz Yöntemi
(GRA), Trend Analizi
TOPSIS Yöntemi
Issue Date: 2021
Abstract: Bankacılık sektörünün, ülke ekonomik göstergelerinden etkilendiğini söylemek mümkündür. Ülke ekonomisinde meydana gelen her değişiklik bankacılık sektöründe eş zamanlı olarak hissedilmektedir. Bu etki ise kimi zaman doğru yönlü iken, kimi zamanda ters yönlü gerçekleşmektedir. Bu etkinin varlığını ekonometrik bir şekilde göstermek amacıyla bu çalışmada bankacılık sektörü verileri ile ekonomik göstergeler kıyaslanarak değerlendirilecektir. Bu bağlamda ilk olarak bankacılık sektör verileri, bir ülke için en önemli iki gösterge olan enflasyon ve büyüme oranı ile kıyaslanacaktır. İkinci aşamada ise bankacılık sektör verileri Gri İlişkisel analiz yöntemi ile performans değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Elde edilen performans sonuçları ise yine enflasyon ve büyüme oranı ile kıyaslanacaktır. Ayrıca Gri İlişkisel analiz yönteminde kullanılan değişkenler Trend analiz yöntemi yardımı ile de değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme analiz ve değerlendirmeler sonucunda ise, birçok sektör verisinin enflasyon oranı ile ters, büyüme oranı ile doğru orantılı olduğu tespit edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7381
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10380361.pdf1.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.