Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7374
Title: “ATAKÖY VE ŞİRİNEVLER MAHALLELERİNDEKİ KENTSEL DONATI ELEMANLARININ KALİTE VE DÜZEYİNİN; SÖZ KONUSU İMAR BÖLGELERİNDE YAŞAYAN NÜFUS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI”
Authors: GÜNDÜZ, Yasir
Keywords: Kentsel donatı
Şirinevler
, Ataköy
kentsel kimlik
Issue Date: 2019
Abstract: Kentsel donatılar ve kentsel donatı elemanları, doğa ile insan arasındaki ilişkinin dengelenmesinde ve kent yaşam koşullarının iyileştirilmesinde etkili bir konuma sahiptir. Çeşitli sosyal ve rekreasyonel aktiviteler için kentlerde, kentsel donatılar bu aktivitelerin yapılması için önemli alanlardır. Aynı zamanda kentsel donatılar, kentin öncesi ve sonrası arasında ilişki kuran, kente kimlik kazandıran ve dokusunu oluşturulan mekanlardır. Kent yaşam konforunun arttırılması ve insan yaşamının zenginleştirilmesi için önemli olan kentsel donatı elemanlarının; Ataköy ve Şirinevler Mahallelerindeki yeterlilik değerlendirmesi ve bölgede yaşayan nüfus üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla bu tez çalışması gerçekleştirilmiştir. Kentli tarafından yoğun bir şekilde kullanılan, aynı zamanda kentin kimlik özelliklerini oluşturan donatı elemanlarının bulunduğu çevreye katkıları ve mekan ölçeğinde, tasarımları değerlendirilmiş olup; nüfus üzerindeki etkilerini anlamak için mahallelerin demografik yapıları incelenmiş ve karşılaştırmaları yapılmıştır. Bu değerlendirme sonucunda seçilen kentsel donatı elemanlarının kent bütünlüğü içinde yaşam kalitesi, sürdürülebilirlik, ekolojik ve dokusal özellikleri analiz edilmiştir. Ataköy ve Şirinevler Mahallelerinde bulunan kentsel donatıların daha çok kentli tarafından kullanılabilmesi ve tasarımlarının geliştirilebilmesi bu çalışma kapsamındadır. Hedeflenen politikaların planlama aşamasında, peyzaj mimarlarının, şehircilerin ve mimarların ortak katkılarıyla belirlenmesi gerekmektedir. Ataköy ve Şirinevler Mahallelerinin seçilme amacı, birbirine komşu aralarında yalnızca bir otoban yolu geçen, birbirlerine bir yaya köprüsü kadar yakın bu mahallelerin bu denli farklılıklar ortaya koyma sebeplerinden ötürüdür. Mahallede yaşayan kent sakinlerinin, eğitim, kültür ve ekonomik gelir farklılıkları karşılaştırılıp, kent yaşamına ve kentsel donatı elemanlarına ne ölçüde yansıdığı araştırılmıştır. Şirinevler Mahallesinin düzensiz, plansız yerleşimi ve gün geçtikçe artan aşırı nüfusunun nelere yol açtığı saptanmaya çalışılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7374
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10303732.pdf13.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.