Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7362
Title: EBEVEYNİNİ KAYBETMİŞ BİREYLERİN ÖZ YETERLİLİK ALGILARININ DEPRESYON DURUMLARI İLE İLİŞKİSİ
Authors: SOYYİĞİT, YUSUF
Keywords: , ebeveyn kaybı
öz yeterlilik
depresyon
ebeveyn
Issue Date: 2020
Abstract: Günümüz toplumlarında aile kavramı oldukça önemlidir. Ailesinden birini ya da ailesini kaybeden bireyler toplumsal ve davranışsal olarak birçok sorun yaşamaktadır. Bu araştırma ebeveynini kaybetmiş bireylerin öz yeterlilik algılarının depresyon durumları ile ilişkisini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın kavramsal bölümünde literatür taraması yönteminden yararlanılarak literatürde, ebeveyn kaybı, öz yeterlilik ve depresyon ile ilgili yayınlar incelenmiş ve bilgiler aktarılmıştır. Alanyazında öz yeterliliğin depresyon ile ilişkisi, ebeveyn kaybı ve depresyon ilşkisi, ebeveyn kaybı öz yeterlilik ilişkisi kavramları ele alınmıştır. Araştırmanın uygulama bölümünde nicel araştırma yöntemlerinden anket yöntemi kullanılarak veriler toplanmıştır. Ebeveynini 0-18 yaşındayken kaybeden bireylerden örneklem oluşturulmuştur. Örneklem grubunu bu bireylerin oluşturmasının en temel sebebi, çocukluk çağında ebeveynini kaybetmiş bireylerin bu durumdan etkilenme durumunlarının daha yüksek olabileceği düşüncesidir. Çocuk ve ergen yaşta ebeveyn kaybı yaşayan bireyler ileride daha büyük depresif sorunlarla karşılaşabilmektedir. Araştırmanın örneklemi İzmit ilinde ikamet eden ailesini kaybetmiş 181 bireyden oluşturulmuştur. Anket yöntemiyle toplanan veriler SPSS programında analiz edilerek, oluşturulan alt problemler doğrultusunda yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda ailesini kaybetmiş bireylerin öz yeterlilik algıları ile depresyon durumları arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7362
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10334446.pdf897.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.