Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7325
Title: YENİ MEDYADA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: TÜRKİYE’DEKİ GSM OPERATÖRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Authors: ÇELİK, Yarkın
Keywords: Yeni Medya
Sosyal Medya
Kurumsal İletişim
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Issue Date: 2020
Abstract: Çağımızda teknolojinin gelişmesi kitle iletişim araçlarını etkileyerek bu araçların biçimsel anlamda değişmesini sağlamıştır. Hem kamu hem de özel sektörde popüler olarak kullanılan sosyal medya, müşteri ilişkilerinin de vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Geleneksel medyanın olanak sağlayamadığı etkileşim, asenkron, interaktiflik, çoklu ortam gibi özellikleri bünyesinde barındıran yeni medya, kurum ve kuruluşların hedef kitlelerini arttırmada ve mesajlarını iletmede sıklıkla kullanılmaya başlanmış ve kurumsal iletişim stratejilerinin değişmesine neden olmuştur. Bu bağlamda kurumsal iletişim, yeni iletişim teknolojilerini uygulamalarına dâhil ederek çift yönlü iletişimi hızlandırmıştır. Oldukça eski bir geçmişe sahip olan sosyal sorumluluk, sanayileşme sonrası ortaya çıkan ekonomi tabanlı küreselleşmeyle markaların ve kurumların ön plana çıkması ve güçlenmesiyle tekrar sorgulanır olmuştur. Rekabet üstünlüğü elde etmek isteyen kurum ve kuruluşlar kurumsal iletişimin en önemli unsurlarından olan kurumsal sosyal sorumluluğu, işletmelerin uzun vadede sürdürülebilir olması, kurumsal kimlik ve güçlü bir imaj oluşturabilmek adına sıklıkla kullanmaktadır. Bu sebeple işletmeler hedef kitlelerine kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini aktarmak için yeni medya araçlarını etkin şekilde kullanmaktadır. Araştırmanın konusunu Türkiye’de faaliyet gösteren Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom GSM şirketlerinin yeni medyada kurumsal iletişim ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini nasıl ve ne yönde yürüttükleri oluşturmaktadır. Özellikle Web 2.0 ile dinamik bir yapıya bürünen internetin ortaya çıkardığı sosyal medya, mobil uygulamalar vb. gibi yeniliklerin kurumsal sosyal sorumluluk alanında kullanımı araştırılmış ve tartışılmıştır. Araştırmanın kapsamını, Türkiye’de faaliyet gösteren üç büyük firmanın tüm sosyal medya hesaplarının, web sitelerinin, farklı raporlama araçlarının analiz edilmesi ve kurumsal iletişim ve sosyal sorumluluk projelerini bu platformlarda ne şekilde kullandıkları oluşturmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7325
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10370367.pdf2.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.