Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7293
Title: EVLENMEMİŞ VE EVLENİP BOŞANMIŞ BİREYLERİN EVLİLİĞE YÜKLEDİKLERİ ANLAM
Authors: TEKİN, Selma
Keywords: Evlilik
Beklenti
Anlam
Boşanma
Issue Date: 2020
Abstract: Bu çalışma “Evlenmemiş ve Evlenip Boşanmış Bireylerin Evliliğe Yükledikleri Anlam” arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mı? Sorusuna yanıt aramıştır. Araştırma İstanbul ili Bakırköy İlçesinde yaşayan 181 katılımcıyla gerçekleştirilmiş olup veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan sosyo-demografik bilgi formu ve Özabacı, Körük & Kara (2018) tarafından, geçerlilik güvenilirlik çalışması gerçekleştirilen EYAÖ (Evliliğe Yüklenen Anlam Ölçeği) kullanılmıştır. Bireyler, evliliğe yükledikleri anlama uygun bir evlilik süreci gerçekleştirebilirse olumlu bir ruh hali geliştirebilirken, beklenen anlamın yakalanamaması durumunda yaşanan hayal kırıklıkları evlilikleri olumsuz etkileyerek mutsuz evliliklere ya da boşanmalara neden olabilmektedir. Bu doğrultuda, evliliğe yüklenen anlamın evlilik sürecinde oldukça önemli bir yeri olduğu düşünülmektedir. Ancak evliliğe yüklenen anlamın bu deneyimi yaşamış ve başarısız olmuş bireylerle daha önce bu deneyimi yaşamamış bireyler arasında farklı olup olmadığına dair bir analizin yapılması da evlilik sürecinin boyutları hakkında önemli bilgiler sağlayacaktır. Bu doğrultuda tasarlanan araştırmada elde edilen bulgular kısaca aşağıda verilmektedir. Araştırmada elde edilen bulgular, hiç evlenmemiş ve evlenip boşanmış bireyler arasında istatistiksel olarak, evliliğe yüklenen anlam arasında anlamlı bir farkın olmadığını göstermiştir. Bunun yanı sıra hiç evlenmemiş bireylerin EYAÖ’de yer alan “işbirliği” ve “tamamlayıcı” alt faktörlere verdiği cevapların evlenip boşanmış bireylere göre daha yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Cinsiyet değişkenine göre hiç evlenmemiş bireylerden kadın katılımcıların, EYAÖ’i “bağlılık” alt faktörünün erkek katılımcılara göre daha yüksek oranda olduğu gözlenirken, evlenip ayrılmış bireylerden erkek katılımcıların, evliliğin kendilerini “engellediğine” yönelik faktörlerin kadınlara göre daha yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Yaş değişkenine bağlı olarak yapılan değerlendirmede ise genç yaşta ki katılımcıların EYAÖ’i “işbirliği” alt faktörünün ileri yaşa göre daha yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Katılımcıların yaşadıkları ortama göre, hiç evlenmemiş katılımcılardan ailesi ile yaşayan bireylerin EYAÖ’i “işlevsellik” alt faktörünün diğerlerine göre daha yüksek düzeyde olduğu sonuçları elde edilmiştir. Sonuç olarak; evlenmemiş ve evlenip boşanmış bireylerin, EYAÖ doğrultusundaki verileri (Tablo9) incelendiğinde, evlenmemiş bireyler ile evlenip boşanmış bireylerin evliliğe yükledikleri anlam arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Buna göre evlilik öncesi bireylerin zihinlerindeki evlilik temsilleri ile başarısız bir evliliğin ardından boşanan bireylerin zihinlerindeki evlilik temsilleri arasında bir farkın olmadığı söylenebilir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7293
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10333595.pdf932.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.