Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7233
Title: TÜRK KORKU SİNEMASINDA VAMPİR FİLMLERİ: DRAKULA İSTANBUL’DA FİLMİ ÖRNEĞİ
Authors: ÖZDEMİR, Dilara Ela
Keywords: Korku
Vampir
, Drakula
Sinema
Film
Issue Date: 2019
Abstract: Sinema; toplumun karşılıklı etkileşim içinde olduğu genel kabul görmüş ve üzerinde pek çok araştırma yapılan bir sanat dalıdır. Sinema gerek ortaya çıktığı yerin ve zamanın tanımlanması bakımından, gerekse toplumsal yapıyı oluşturan siyaset, ekonomi, tarih ve özellikle kültürü aktarması, toplumu anlaması bakımından iyi bir yol göstericidir. Bu çalışmada; korku tanımının yapılmasının ardından, Türk Sineması’ nda korku türünün önemli ve popüler alt türlerinden biri olan vampir filmleri incelenmiş, 1949-2015 yılları arasındaki vampir filmleri arasından seçilmiş, Türk Sineması’ nın ilk vampir filmi olan ‘‘Drakula İstanbul’ da’’ filmi çözümlenerek, sinema dili açısından biçim ve içerik özellikleriyle ilgili bulgula
URI: http://hdl.handle.net/11547/7233
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10308828.pdf2.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.