Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7231
Title: ÇOCUĞUN ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE EBEVEYN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Authors: ERGÜN, Betül
Keywords: Çocuk Hakları
Ebeveyn Tutumu
, Çocuk Hakları Sözleşmesi
Fenomonoloji/Olgu bilim
Issue Date: 2020
Abstract: Bu araştırmada, ebeveynlerin çocukların haklarını bilme konusundaki farkındalıkları araştırılarak çocuk olma ve çocuk hakları açısından ebeveyn tutumunun önemine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada verileri toplamak üzere 20 ebeveyne açık uçlu yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme formu yöneltilerek çocuk haklarına yönelik tutum ve davranışlarını etkileyen faktörler nitel yöntemlerden Fenomenoloji/olgu bilim tekniği ile analiz edilmiştir. Bulgulara göre, katılımcı ebeveynlerin çocuk hakları ile ilgi ve bilgi düzeylerinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Ebeveynlerin en çok bildiği çocuk hakları; yaşama, korunma ve eğitim hakkı iken, en az bildikleri hak ise barınma hakkıdır. Ebeveynlerin bir kısmı çocuklarına bu konuda rol model olamadıklarını ancak anlatarak öğretmeye çalıştıklarını belirtmişlerdir. Ebeveynlerin, çocuklarına haklarını anlatırken karşılaştıkları en önemli sorunun ise çocukların yaşlarının küçük olmasından kaynaklanan sorunlar olduğu görülmüştür. Bulgular doğrultusunda çocuk haklarının eğitim müfredat programında yer almasının çocukların bilinçlenmesi açısından önemli olduğu görülmüştür. Ayrıca ilgili kurumların ebeveynlere ve çocuklara çocuk hakları konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmasının toplumda bu konuda farkındalık oluşturacağı düşünülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7231
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10368383.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.