Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/7208
Başlık: FEMİNİST İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ MARKA İMAJINA ETKİSİ
Yazarlar: karabaş, sedef
Yayın Tarihi: 2020
Özet: Fransız devrimi, tarihsel bağlamda, fert olgu ve özgürlüklerin legal güvence altına almasına rağmen, cinsiyete dayalı ayrımında ortadan kalkabilmesi adı altında pozitif bir etki yaratmamıştır. Dönemin şartları doğrultusunda ortaya çıkan yeni değişimler ve haklardan yararlanamayan kadınlar arasında muhalif kalkışmalar boy göstermiştir. Kadınların sosyal yaşamda kendilerine yer edinebilmek için verdikleri uğraş ve çabalar diğer yüzyıllarda reforma uğramıştır. 18. yüzyılın orta evrelerindeki toplumsal değişimler ve özellikle 19.yy’da ortaya çıkan Akıl Çağı olarak adlandırılan dönemde iş kolu üzerinden bir cinsiyet planlamasının belirtilmediği görülmektedir. Modern dünyanın ahlaki düşünce yapısının temellerinin atıldığı bu dönemden günümüze kadın hakları ve kadının toplumdaki yeri şekillenmektedir. 21.yy’da eskiye oranla kadınların hak ve özgürlüklerinden daha çok haberdar oldukları ve bilgilendikleri görülmektedir. Ancak belirli iş kollarında ve farklı sınıflarda ayrımcılığın belirtilerinden söz etmemek imkânsız bir noktadadır. Etimolojik olarak Latince’de “femina” kadın sözcüğünden gelen feminizm, global anlamda bu ayrımcılık unsurlarından kendiliğinden türeyen bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınlar üzerinde hemen hemen her meslek grubunda üstü kapalı da olsa bir ayrımdan söz edilmektedir. Kadınların iş ortamında başarısız veya yeterli olamayacakları düşüncesi bazı gruplar tarafından doğuştan gelen birtakım mitlere dayandırılmaktadır. Diğer bir ifade ile kadınların anaç ruhlu olmalarının keskin kararlar almaları yönünde ya da duygularını profesyonelce yönetemeyecekleri gibi bir takım asılsız düşünceler bulunmaktadır. Bu çalışma ile günümüz post modern dünyasında kadınların çalışmak için sıklıkla tercih ettikleri iletişim alanındaki faaliyetleri, pazarlama sektörü üzerinden ele alınacak olup, feminist iletişim çalışmalarının marka imajına etkileri üzerine bir analiz ortaya çıkarabilmek hedeflenmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7208
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10362663.pdf1.48 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.