Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7183
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorapiyev, ali-
dc.date.accessioned2021-04-15T08:36:53Z-
dc.date.available2021-04-15T08:36:53Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/7183-
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı, dönüşümcü liderlik ve örgüt iklimi arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Çalışanların demografik özellikleri ile dönüşümcü liderlik arasındaki ilişkinin araştırılması ve çalışanların demografik özellikleri ile örgüt iklimi arasındaki ilişkinin araştırılması da araştırmanın diğer amacıdır. Çalışmada anket tekniği kullanılmıştır. Elde edilen verilere; güvenilirlik analizi, normallik analizi, Shapiro Wilk ,Kolmogorov-Smirnov ve Kruskal Wallis analiz yöntemleri uygulanmıştır. Sürekli değişkenler arasındaki ilişki Spearman Korelasyon katsayısı ile incelendi. Araştırma sonucunda dönüşümcü liderlik davranışlarının örgüt iklimini etkilediği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.titleDÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜT İKLİMİNİN OLUŞUMUNA ETKİSİ VE BUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMAtr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10362802.pdf1.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.