Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7175
Title: AHİLİK DEĞERLERİNİN GÜNÜMÜZ ESNAF VE SANATKARLARI TARAFINDAN BENİMSENME DÜZEYLERİNİN SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (İSTANBUL KAPALIÇARŞI ÖRNEĞİ)
Authors: kaya, merve ebrar
Issue Date: 2020
Abstract: Araştırma, İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan Kapalıçarşı’da esnaf ya da sanatkâr olarak meslek hayatlarını devam ettiren bireylerin Ahilik değerlerine sahiplik düzeylerinin belirlenmesi yönünde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı her alanda üstün niteliklere sahip kişilerin yetiştirilmesinde başarı göstermiş olan Ahilik sistemine özgü meslek ahlakına ilişkin değerlerin günümüz esnaf ve sanatkârlarının sahip oldukları meslek ahlakı ile karşılaştırıp bu alana ait hangi değerlerin aktarılıp devamlılığı olduğunu hangi değerlerin ise zamanla değişime uğradığını ya da işlevlerini yitirdiğini ortaya koymaktır. viii Çalışma verileri tarama modeli ile “Kişisel Bilgi Formu” ve “Ahilik Değerlerine Sahiplik Düzeyini Belirleme Ölçeği” yardımıyla elde edilmiştir. Toplanan veriler üzerinden standart sapma, ortalama, minimum, maximum değerlerin yanı sıra frekans tabloları, anova testi, t testi analizleri yapılmıştır. Bu nedenle veriler, betimleyici istatistikler (descriptive statistics) kullanılarak çözümlenmiştir. Testlerin anlamlılık düzeyi olarak p<,05 düzeyi yeterli görülmüştür. Aynı zamanda araştırma sonunda Ahilik değerleri ile ilgili olarak günümüz esnaf ve sanatkârlarının bir takım eksiklerinin olduğu belirlenmiş ve bu eksiklerin giderilmesine dönük önerilerde bulunulmuştur
URI: http://hdl.handle.net/11547/7175
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10360615.pdf2.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.