Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7173
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authordemiryuöruk dikici, başak-
dc.date.accessioned2021-04-15T08:14:57Z-
dc.date.available2021-04-15T08:14:57Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/7173-
dc.descriptionabstractGünümüz şirketlerinin amacı potansiyeli yüksek çalışanları örgütlerine çekmek, onları en verimli şekilde çalışır halde örgütte tutmak, örgütün hedefleri doğrultusunda en üst verimlilikte ve karlılıkta çalışarak pay sahiplerine ve paydaşlarına sürdürülebilir şekilde katkı sunmaktır. Bu nedenle şirketin amaç ve hedeflerine direkt etkisi olduğu belirlenmiş kültür, motivasyon, çalışan bağlılığı ve liderlik modelleri önemini korumakta ve korumaya devam etmektedir. Yüz yılı aşkın süredir üretim yapan, dünyanın farklı noktalarında sadece dağıtım ağları ile değil üretim tesisleriyle de önemli yatırımları bulunan A, B ve C işletmeleri de bu yönleri itibari ile çalışmamızda yer alacaktır. Çalışmada dijitalleşmenin işletmelere getirdiği avantajlar ve zorluklar, endüstri 4.0 ve dijitalleşme ile değişen liderlik prensipleri ve bunların çalışan bağlılığına ve motivasyonuna nasıl yansıdığı şirket çalışanlarına yapılan anketlerle incelenerek ele alınacaktır. Bu çalışma dijitalleşen işletmelerde yeni dünyanın gerektirdiği liderlik prensiplerini inceleyerek şirketin benimsediği ve diğer modern liderlik davranışlarının çalışanların bağlılıklarına ve motivasyonlarına etkisini ele alacaktır. Araştırmanın 3 ay içerisinde tamamlanması, akabinde rapor çalışmasının 1 ay içerisinde tamamlanması hedeflenmiştir. Toplanan verilerin analizinin yapılmasından sonra sonuçların değişim odaklı liderlik boyutunun öğrenme odaklı örgüt kültürünü, motivasyonu ve bağlılığı pozitif yönde etkilediği olmuştur. Takdir ve ödüllendirme ile motivasyonun, bağlılığı; Proaktif eğilimin, ortak vizyon ve multidisipliner eğilimin ve fonksiyonlararası uyumun liderliği pozitif yönde etkilediği saptanmıştır. Takdir ve ödüllendirme ile yetkinliğin liderliği pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Duygusal bağlılığın, liderliği; Multidisipliner eğilimin, girişim odaklılığı; Rakip odaklılığın, girişim odaklılığı; Motivasyon boyutunun, girişim odaklılığı pozitif yönde etkilediği sonucu vii alınmıştır. Duygusal bağlılık ile sadakatin girişim odaklılığı; Proaktif eğilimin öğrenme odaklılığı; Müşteri odaklılık ile fonksiyonlararası uyumun öğrenme odaklılığı; Takdir ve ödüllendirmenin, duygusal bağlılık ile sadakatin öğrenme odaklılığı; Proaktif eğilimin, pazar odaklılığı; Ortak vizyon ve öğrenmeye bağlılık değişkenlerinin, pazar odaklılığı; Takdir ve ödüllendirmenin pazar odaklılığı; Duygusal bağlılığın pazar odaklılığı pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir.tr_TR
dc.titleDİJİTALLEŞEN İŞLETMELERDE YENİ LİDERLİK, BAĞLILIK, KÜLTÜR VE MOTİVASYON MODELLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMAtr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10360856.pdf1.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.