Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7167
Title: TERÖRLE MÜCADELEDE TERÖRİST PROFİLLERİNİN ORTAYA KONULMASININ ÖNEMİ: SAĞ VE SOL FRANKSİYONLU ÖRGÜTLER ÜZERİNDE BİR İNCELEME
Authors: kırdök, can
Issue Date: 2020
Abstract: “Terörle Mücadelede Terörist Profillerinin Ortaya Konulmasının Önemi: Sağ ve Sol Fraksiyonlu Örgütler Üzerinde Bir İnceleme” isimli çalışmada litaretürde kapsamlı bir şekilde ele alınan terör örgütlerinin genel yapısının aksine, terör örgütlerine asıl konu olan terörist profillerinin genel yapısının ortaya konularak terörle mücadeleye farklı bir bakış açısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Terör örgütlerinin genel yapısı ile ilgili ortaya konulan mücadeleden ziyade terörist profillerinden yola çıkarak proaktif (önleyici) bir mücadele ortaya çıkarmak çalışmanın amacıdır. Çalışmada kapsam olarak sağ ve sol fraksiyonlu terör örgütleri birlikte ele alınarak karşılaştırmış ve her iki franksiyondan terörist profilleri asıl kaynaklar üzerinden incelenmiştir. Çalışmada betimsel tarama yöntermi kullanılmış olup adli merciilere yansıyıp adli mercilerden alınan kaynakların gizliliği sebebi ile çalışmaya genel değerler üzerinden yorum katılmış ve bu alınan kayıtlar gizlilik açısından ekte sunulamamıştır. Sonuç olarak terör örgütlerinin genel yapısı üzerinden ortaya konulan terörle mücadeleden ziyade örgütlerin asıl kaynağı olan terörist profillerinin detaylı olarak incelenmesi hem terörle mücadelede proaktif bir yöntem sunacak hem de ülkeleri ekonomik açıdan rahatlatacaktır. Pro aktif bir mücadele ortaya konularak elde edilen ekonomik kaynaklar eğitim vb. harcamalara yönlendirilerek terörle mücadelede daha etkin olmanın yolunu açacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7167
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10359065.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.