Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7163
Title: TÜRKİYE’DE TIBBİ LABORATUVARLARDA İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR VE BİR SAHA ÇALIŞMASI
Authors: tarakcı, murat
Issue Date: 2020
Abstract: Finansal uzmanlar İş Sağlığı ve güvenliğinin işletme ve kurumlarda faaliyet karlılığından daha öncelikli konumda olduğunu net bir şekilde vurgulamaktadırlar. Çalışan sağlığını ve güvenliğini diğer bir ifade ile insan hayatını doğrudan hedefleyen tedbirlerin, ne ölçüde yeterlilik gösterdiği ve uygulanması ile uygulanmaması arasındaki sonuç odaklı farklar tespit edilerek, faydalı modeller geliştirilmesi düşünülmektedir. İşyeri olarak tehlikeli mekânlar arasında bulunan tıbbi laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasalarla belirlenen unsurların araştırılması, tıbbi laboratuvarlarda güvenlik tedbirlerinin ne kadar uygulandığı, yönetmeliklerin ne kadar uygulanabilir olduğu, gerekli tedbirlerin alınması ile sağlanabilecek faydalar ve tedbirlerin ihmal edilmesi ile karşılaşılabilecek risklerin incelenmesi büyük önem arz etmektedir. Bununla beraber geçmiş tecrübelerin araştırılarak gerek yasal düzenlemeler, gerekse meslek ve işyeri grubunda genel kabul görmüş kuralların sorgulanması, sonuçların raporlanması Tıbbi Laboratuvarlarda İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kapsamda bu çalışmada Tıbbi Laboratuvarlarda İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatları ile iş yerlerinde çalışanlarla yapılmış anket ve araştırmalar incelenmiş, meydana gelen olumsuzluklar ve kazalar araştırılmış, yasa ve yönetmeliklerin bu konuda ne ölçüde değişiklik sağlayabildiği raporlanmıştır. Çalışmada ayrıca İstanbul ilindeki bir özel hastanede incelemeler yapılmıştır. Sonuç olarak her ne kadar mevzuatların standartlarla örtüştüğü görülse de pratikte ciddi hatalar olduğu anlaşılmıştır. Özel hastanede yapılan incelemeler de bu sonucu desteklemiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7163
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10328069.pdf1.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.