Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7161
Title: TEKRARLI EĞĠLME YORULMASINDA ÇATLAK ĠLERLEME HIZININ ĠNCELENMESĠ
Authors: yılmaz, mustafa
Issue Date: 2020
Abstract: Sunulan tez çalışmasında, tekrarlı eğilme yüklemesi uygulamak üzere geliştirilen bir yorulma makinası geliştirilmiş ve söz konusu makine kullanılarak charpy-V çentikli deney parçalarına yorulma yüklemeleri uygulanmıştır. Tez çalışması iki aşamada tamamlanmıştır. Birinci aşamada yorulma ile ilgili genel bilgiler ve yorulma hakkında terimler açıklandıktan sonra yorulma deneyi hakkında açıklamalar yapılmıştır. İkinci aşamada ise, laboratuvarda daha önce imal edilmiş olan “tekrarlı eğilme yorulma makinası” sessiz, kullanışlı ve tekrarlanabilirliği arttırılmak üzere geliştirilmesi sağlanarak, 10x10 mm kare kesitli alüminyum cubuklardan kesilerek hazırlanan deney parçalarına yorulma yüklemesi uygulanmış ve çatlağın ilerleme hızının belirlenmesine çalışılmıştır. Geliştirilerek imal edilen “tekrarlı eğilme yorulma makinası” nın kabul edilebilir bir tekrarlanırlığa sahip ve çatlak ilerleme hızlarının belirlenmesinde kullanılabilir olduğu gösterilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7161
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10325062.pdf2.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.