Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5379
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAbdullah Mohamed, Mohamed-
dc.date.accessioned2020-01-23T08:02:20Z-
dc.date.available2020-01-23T08:02:20Z-
dc.date.issued2019-06-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/5379-
dc.description.abstractThe growing environmental awareness and the apparent conflict between economic and environmental objectives was the main impetus that pushed energy planners during the early eighties towards the use of MCDA methods. Multi-Criteria Decision Making (MCDM) techniques are gaining popularity in sustainable energy management. The techniques provide solutions to the problems involving conflicting and multiple objectives .The rapid changes and the increasing complexity of the energy market gave rise to further methodological developments. Although the energy market restructuring and ongoing liberalization seemed to restrict the purpose for centralized energy decisions, they added new dimensions in energy planning. Increasing competition along with the prerequisite for sustainability have broadened the energy application field by bringing out new challenges for the development of integrated multi criteria and multi-stakeholders approaches also taking uncertainty into consideration. This paper aimed at illustrating the evolution of MCDA approaches, in the context of the emerging problems faced by energy planners and other stakeholders involved in energy-related decision situations, one of the most active and exciting areas of application of MCDA models and methods. Several methods based on weighted averages, priority setting, outranking, and their combinations are employed for energy planning decisions. A review of more than 90 published papers is presented here to analyze the applicability of various methods discussed. A classification on application areas and the year of application is presented to highlight the trends. It is observed that Analytical Hierarchy Process is the most popular technique followed by outranking techniques PROMETHEE and ELECTRE. In this study we will apply promethee method to calculate the highest and lowest renewable energy ranking in somalia by considering four main renewable energy present in somalia according to four criteria we will select best suitable and sustainable renewable energy source in somalia.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGYtr_TR
dc.subjectSolar energytr_TR
dc.subjectWind energytr_TR
dc.subjectEnergy powertr_TR
dc.subjectPower planttr_TR
dc.subjectGüneş enerjisitr_TR
dc.subjectRüzgar enerjisitr_TR
dc.subjectEnerji gücütr_TR
dc.subjectEnerji santralitr_TR
dc.subjectYenilenebilir enerjitr_TR
dc.subjectEnerji arzıtr_TR
dc.subjectEnerji eksikliğitr_TR
dc.titleA MULTICRITERIA DECISION AID APPROACH FOR ENERGY PLANNING PROBLEMS: THE CASE OF RENEWABLE ENERGY OPTION IN SOMALIA.tr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolArtan çevre bilinci ve ekonomik ve çevresel hedefler arasındaki bariz çatışma, seksenlerin başında MCDA yöntemlerinin kullanımına doğru enerji planlamacılarını iten temel itici güçtü. Çok Kriterli Karar Verme (MCDM) teknikleri, sürdürülebilir enerji yönetiminde popülerlik kazanıyor. Teknikler, birbiriyle çelişen ve çok sayıda hedefi içeren sorunlara çözümler sunar. Enerji piyasasının yeniden yapılandırılması ve süregelen liberalleşmenin, merkezi enerji kararlarının amacını kısıtladığı görülmesine rağmen, enerji planlamasında yeni boyutlar eklediler. Sürdürülebilirliğin ön şartı ile birlikte rekabetin artması, enerji uygulama alanını, bütünleşik çok kriterler ve çok paydaşlı yaklaşımların geliştirilmesinde belirsizliği de dikkate alarak yeni zorluklar ortaya çıkararak genişletmiştir. Bu makale,MCDA yaklaşımlarının evrimini göstermeyi amaçlamıştır, enerji planlayıcıları ve enerji ile ilgili karar durumlarında yer alan diğer paydaşların karşılaştığı sorunlar bağlamında, MCDA modellerinin ve yöntemlerinin en aktif ve heyecan verici uygulama alanlarından biri. Ağırlıklı ortalamalar, öncelik belirleme, dışa vurma ve bunların kombinasyonlarına dayanan çeşitli yöntemler enerji planlama kararları için kullanılır. Tartışılan çeşitli yöntemlerin uygulanabilirliğini analiz etmek için burada yayınlanan 90'dan fazla makalenin bir incelemesi sunulmaktadır. Trendleri vurgulamak için uygulama alanları ve başvuru yılı ile ilgili bir sınıflandırma sunulmaktadır. Analitik Hiyerarşi Sürecinin PROMETHEE ve ELECTRE'yi takip eden en popüler teknik olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, Somali'deki mevcut dört ana yenilenebilir enerji dikkate alınarak, Somali'deki en iyi ve en düşük yenilenebilir enerji sıralamasını hesaplamak için Sometya'daki en uygun ve sürdürülebilir yenilenebilir enerji kaynağını seçeceğimiz promethee yöntemini uygulayacağız.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber90tr_TR
dc.identifier.bibliographictagAbdullah Mohamed, Mohamed, A MULTICRITERIA DECISION AID APPROACH FOR ENERGY PLANNING PROBLEMS: THE CASE OF RENEWABLE ENERGY OPTION IN SOMALIA.(2019), ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGYtr_TR
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10304203.pdf1.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.