Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5368
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorErgani Mcdonough, Aylin-
dc.date.accessioned2020-01-21T08:45:06Z-
dc.date.available2020-01-21T08:45:06Z-
dc.date.issued2019-04-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/5368-
dc.description.abstractÇalışmada uluslararası işletmelerin insan kaynakları yönetim sistemlerinde (İKY) yabancı yöneticilerin kullanımındaki önemli, dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler verilerek işletmelerin yabancı yöneticilere yapmış oldukları yatırımların başarılı olması nasıl sağlanabilir sorusu cevaplanmış, çalışmanın son bölümünde ise Amerika Birleşik Devletlerinden uygulama örnekleri ile desteklenmiştir. Uluslararası işletmelerin insan kaynakları yönetimi (UİKY) ile ilgili kavramlar, işletmenin uluslararasılaşmasında etkili olan küreselleşme, neoliberalizm, uluslararası insan kaynaklarının türleri ve temin yaklaşımları ele alınmıştır. Yabancı yöneticilerin görevlendirilmesinde etkili noktalar ve istihdam koşulları incelenmiş olup yabancı yöneticiye atama süresince işletme tarafından yapılan yatırımın işletmeye geri dönüş oranının belirlenmesi (eROI) hakkında bilgiler ile birlikte yabancı yöneticilerin ücret ve performans değerlendirilmesi, tazminatları incelenmiştir. Amerikalı yabancı yöneticilerin istihdamı, başarılarını etkileyen faktörler, işletmeye maliyetleri ve ABD hükümetinin uyguladığı vergilendirme mevzuatı incelenmiştir. ABD hükümetinin ABD ile iş veya ticaret yapmak isteyen belirli sektörlerdeki işletmelere kanunlar çerçevesinde ABD vatandaşı yabancı yönetici istihdamının zorunlu hale getirmesinin şartları incelenmiştir. Araştırmada bilgisi verilen konular iş hayatından örneklerle desteklenmiş, dünya üzerinde uluslararasılaşma evresini tamamlamış uluslararası Amerikan firmalarından Starbucks ve Coca-Cola firmasının işletmedeki tüm yabancı yönetici insan kaynakları yönetimi süreçleri uygulama örnekleri olarak verilmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectUluslararası insan kaynakları yönetimitr_TR
dc.subjectYabancı yönetici istihdamıtr_TR
dc.subjecteROItr_TR
dc.subjectUluslararasılaştırmatr_TR
dc.subjectUluslararası yönetici temintr_TR
dc.subjectUluslararası yönetici seçimitr_TR
dc.subjectUluslararası eğitim geliştirmetr_TR
dc.subjectUluslararası performans yönetimitr_TR
dc.subjectYabancı yönetici vergilendirme mevzuatıtr_TR
dc.subjectInternational human resources managementtr_TR
dc.subjectExpatriate employementtr_TR
dc.subjectROItr_TR
dc.subjectInternationalizationtr_TR
dc.subjectProviding expatriatetr_TR
dc.subjectExpatriate selectiontr_TR
dc.subjectInternational trainingtr_TR
dc.subjectInternational training developmenttr_TR
dc.subjectInternational performance managementtr_TR
dc.titleULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FONKSİYONLARI BAĞLAMINDA YABANCI YÖNETİCİLER VE AMERİKALI YABANCI YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRMEtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolIn the study, in the human resources management systems of multinational Enterprises (IKY), information about important considerations in the use of foreign managers is given to the companies ' investments in foreign managers. The question of how to be successful is answered, and the last part of the study was supported by examples of applications from the United States. The concepts related to human resource management (IHRM) of multinational enterprises, globalization, neoliberalism, the types of human resources of multinational and the approaches of supply, which are effective in the multicultural establishment of the business, are discussed. Effective points and employment conditions have been examined for the assignment of foreign managers, along with information about the determination of the return rate of the investment (ROI) to the business during the appointment of the foreign administrator Evaluation of wages and performance of foreign managers, compensation is investigated. The employment of American foreign executives, factors affecting their achievements, the cost of the operation and the taxation legislation imposed by the U.S. government are examined. The U.S. government has examined the requirements of the U.S. citizen to enforce the employment of foreign executives under the law to businesses in certain sectors that wish to do business or trade with the United States. The issues given in the research are supported by examples from the business life, and all foreign management human resources in the enterprise, Starbucks and Coca-Cola from multinational American companies that have completed the multicultural phase of the world are given as examples of application processes.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber242tr_TR
dc.identifier.bibliographictagErgani Mcdonough, Aylin, ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FONKSİYONLARI BAĞLAMINDA YABANCI YÖNETİCİLER VE AMERİKALI YABANCI YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME(2019), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10244601.pdf4.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.