Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/5368
Başlık: ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FONKSİYONLARI BAĞLAMINDA YABANCI YÖNETİCİLER VE AMERİKALI YABANCI YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME
Yazarlar: Ergani Mcdonough, Aylin
Anahtar kelimeler: Uluslararası insan kaynakları yönetimi
Yabancı yönetici istihdamı
eROI
Uluslararasılaştırma
Uluslararası yönetici temin
Uluslararası yönetici seçimi
Uluslararası eğitim geliştirme
Uluslararası performans yönetimi
Yabancı yönetici vergilendirme mevzuatı
International human resources management
Expatriate employement
ROI
Internationalization
Providing expatriate
Expatriate selection
International training
International training development
International performance management
Yayın Tarihi: Nis-2019
Yayıncı: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Özet: Çalışmada uluslararası işletmelerin insan kaynakları yönetim sistemlerinde (İKY) yabancı yöneticilerin kullanımındaki önemli, dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler verilerek işletmelerin yabancı yöneticilere yapmış oldukları yatırımların başarılı olması nasıl sağlanabilir sorusu cevaplanmış, çalışmanın son bölümünde ise Amerika Birleşik Devletlerinden uygulama örnekleri ile desteklenmiştir. Uluslararası işletmelerin insan kaynakları yönetimi (UİKY) ile ilgili kavramlar, işletmenin uluslararasılaşmasında etkili olan küreselleşme, neoliberalizm, uluslararası insan kaynaklarının türleri ve temin yaklaşımları ele alınmıştır. Yabancı yöneticilerin görevlendirilmesinde etkili noktalar ve istihdam koşulları incelenmiş olup yabancı yöneticiye atama süresince işletme tarafından yapılan yatırımın işletmeye geri dönüş oranının belirlenmesi (eROI) hakkında bilgiler ile birlikte yabancı yöneticilerin ücret ve performans değerlendirilmesi, tazminatları incelenmiştir. Amerikalı yabancı yöneticilerin istihdamı, başarılarını etkileyen faktörler, işletmeye maliyetleri ve ABD hükümetinin uyguladığı vergilendirme mevzuatı incelenmiştir. ABD hükümetinin ABD ile iş veya ticaret yapmak isteyen belirli sektörlerdeki işletmelere kanunlar çerçevesinde ABD vatandaşı yabancı yönetici istihdamının zorunlu hale getirmesinin şartları incelenmiştir. Araştırmada bilgisi verilen konular iş hayatından örneklerle desteklenmiş, dünya üzerinde uluslararasılaşma evresini tamamlamış uluslararası Amerikan firmalarından Starbucks ve Coca-Cola firmasının işletmedeki tüm yabancı yönetici insan kaynakları yönetimi süreçleri uygulama örnekleri olarak verilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5368
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10244601.pdf4.91 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.