Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5366
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGümüş, Ahmet-
dc.date.accessioned2020-01-21T08:38:41Z-
dc.date.available2020-01-21T08:38:41Z-
dc.date.issued2019-03-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/5366-
dc.description.abstractBu çalışmada ulusal kültür ile yöneticilerin örgütsel adalet anlayışları, çalışanların örgütsel bağlılıkları, iş performansları ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bir kamu kurumunun merkez ve Ankara I. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerinde çalışan 642 katılımcıdan oluşan bir örneklemde yapılan anket araştırması sonucu ulusal kültürün örgütsel adaleti, örgütsel bağlılığı ve iş performansını anlamlı olarak etkilediği saptanmıştır. Başka bir ifadeyle ulusal kültürdeki güçlenme oranı, örgütsel adalet, bağlılık ve iş performanslarını olumlu bir şekilde etkilemektedir. Örgütsel adaletin örgütsel bağlılığı ve iş performansını olumlu yönde etkilediği, işten ayrılma niyetini ise olumsuz yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmada ulusal kültürün örgütsel bağlılık, iş performansı ve işten ayrılma niyetine olan etkisinde örgütsel adaletin aracılık rolüne bakılmıştır. Yapısal eşitlik modeli kurularak yapılan yol analizinde, ulusal kültür ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel adaletin tam aracılık etkisinin olduğu saptanmıştır. Ulusal kültür ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide örgütsel adaletin kısmi aracılık rolünün olduğu tespit edilmiştir. Belirsizlikten kaçınma boyutu ile örgütsel bağlılık, iş performansı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel adaletin aracılık rolünün olduğu saptanmıştır. Örgütsel adaletin aracılık etkilerinin anlamlılığı da bootstrapping metoduyla test edilmiş ve bootstrapping sonuçlarıyla da anlamlılığı desteklenmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectUlusal Kültürtr_TR
dc.subjectBelirsizlikten Kaçınmatr_TR
dc.subjectÖrgütsel Adalettr_TR
dc.subjectBağlılıktr_TR
dc.subjectİş Performansıtr_TR
dc.subjectİşten Ayrılma Niyetitr_TR
dc.subjectAracılık Etkisitr_TR
dc.subjectBootstrapping Metodutr_TR
dc.subjectNational Culturetr_TR
dc.subjectUncertainy Avoidancetr_TR
dc.subjectOrganizational Justicetr_TR
dc.subjectCommitmenttr_TR
dc.subjectJob Performancetr_TR
dc.subjectIntention to Leavetr_TR
dc.subjectMediation Effecttr_TR
dc.subjectBootstrapping Methodtr_TR
dc.titleULUSAL KÜLTÜRÜN ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI, İŞ PERFORMANSLARI, İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ANLAYIŞLARININ ARACILIK ROLÜ VE BİR ARAŞTIRMAtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolIn this study, it has been aimed to investigate the relations amongst the national culture and organisational justice understandings of the managers, the organisational commitment of the employees, the work performances, and their intention to leave the job. As the result of a survey research made on a sample size consisting of 642 participants working in the central and Ankara 1st Region Directorates of a public institution, it has been determined that the national culture effects the organisational justice, commitment, and the job performance significantly. However, it has been determined that the organisational justice, has got negative effect on the intention to leave the job. In this research, the mediation role of the organisational justice has been considered at the effect of the national culture on the organisational commitment, job performance and the intention to leave the job. At the way analysis carried out by establishing the structural model of equation, it has been determined that organisational justice has got the full mediation effect on the relation between the national culture and intention to leave the job. It has been determined that there exists partial mediation role of the organisational justice at the relation between the national culture and organisational commitment. It has been determined that the dimension to avoid from the uncertainty has got the mediation role of the organisational justice at the relation amongst the organisational commitment, job performance, and intention to leave the job. The relevance of mediation effects of the organisational justice has been tested by the bootstrapping method, and it has also been supported by the result of bootstrapping.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber349tr_TR
dc.identifier.bibliographictagGümüş, Ahmet, ULUSAL KÜLTÜRÜN ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI, İŞ PERFORMANSLARI, İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ANLAYIŞLARININ ARACILIK ROLÜ VE BİR ARAŞTIRMA(2019), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10246010.pdf7.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.