Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5366
Title: ULUSAL KÜLTÜRÜN ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI, İŞ PERFORMANSLARI, İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ANLAYIŞLARININ ARACILIK ROLÜ VE BİR ARAŞTIRMA
Authors: Gümüş, Ahmet
Keywords: Ulusal Kültür
Belirsizlikten Kaçınma
Örgütsel Adalet
Bağlılık
İş Performansı
İşten Ayrılma Niyeti
Aracılık Etkisi
Bootstrapping Metodu
National Culture
Uncertainy Avoidance
Organizational Justice
Commitment
Job Performance
Intention to Leave
Mediation Effect
Bootstrapping Method
Issue Date: Mar-2019
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
URI: http://hdl.handle.net/11547/5366
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10246010.pdf7.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.